Årsberetning 2021

Årsberetning 2021.

Igen blev året præget af coronanedlukning. Det var svært at komme i gang efter nytår og vi afholdt generalforsamling d 9.april hvor bestyrelsen genvalgtes. Vibeke, Kirsten og Annemette deltog som delegerede til årsmødet, som foregik digitalt. Vi holdt, sammen med Assens afdeling, årsmødet på Guldhøj i Ringe . Her fik vi besøg af Victoria Welasques. Årsmødet forløb tilfredsstillende, på trods af, at hele organisationen ikke kunne mødes fysisk i København.

Sidst i april gik vore valgkampsforberedelser i gang. Vi nedsatte skrivegrupper som arbejdede med tekster og temaer til valgkampen og til vores valgfolder. ”Dit valg-vores hold. Stem Ø”.

I maj fik vi taget billeder af kandidaterne. Og så var vi klar til at lade folderen gå i trykken.

Som supplement til valgfolderen producerede Morten en Pixiebog.”Dig og skatten” Lise Kaltoft tilføjede sine fine tegninger og bogen blev lanceret ved en lille fest på Egeskov marked i september og den blev siden delt ud i mange sammenhænge. Bogen blev taget godt imod.

I august og september var vi med i aktionen”Bevar Lillebælt og Det sydfynske Øhav” hvor regionsbestyrelsen var vært på en sejllads rundt til havnebyerne. En aktion som satte fokus på, at Lillebælt er truet hav, og sejlladsen skabte opmærksomhed blandt mange folk.

Valgkampsgruppen bestående af Rune, Annemette, Morten, Kirsten, Helle og Vibeke besluttede at få lavet plakater af de to spidskandidater og af regionskandidaten. Morten, Vibeke og Kirsten blev hængt op. Valgkampen blev ført på vælgermøderne og i lygtepælene. Vi deltog i den store valgkampsfolkefest i Faaborg. Som sidste opløb før valget, blev vores folder lagt i postkasser rundt i kommunen. Ved valget fastholdt vi mandatet til kommunalbestyrelsen. Vi fik en lille fremgang og vores tekniske valgforbund med Radikale og SF, resulterede i at SF kom ind med 2 og R gik 1 tilbage. Alt i alt kan vi være tilfredse. Nu venter fire udfordrende år i kommunalbestyrelsen.

Efter 8 år i kommunalbestyrelsen valgte Morten ikke at genopstille. Fra mig og fra os i bestyrelsen skal der lyde en stor tak. Du blev vores første mand i FMK, da vi i 2013 fik mandat til at komme ind. Enhedslistens politik blev med dig slået helt fast på kommunens dagsorden. Du deltog aktiv i kommunalbestyrelsens arbejde, i budgetforhandlingerne og i fagudvalg og råd. Og du fulgte loyalt de beslutninger, som vi tog i afdelingens bestyrelse, når budgetaftalen ikke var spiselig for Enhedslisten. Du fortsætter som medlem af bestyrelsen, og jeg glæder mig til at kunne drage nytte af din store viden og indsigt. Herfra ønsker jeg dig en god fremtid i familie og arbejde.

Kirsten.

Mortens tilføjelse: 

Som supplement til Kirstens beretning følger her mine betragtninger fra arbejdet i kommunalbestyrelsen i 2021. 

Overordnet har opgaven i kommunalbestyrelsen været den samme alle årene: Forsøge at rejse debat, ændre detaljer i beslutninger og problematisere vanetænkning – kort sagt at påvirke og søge indflydelse. Sådan har jeg i hvert fald tolket og udført mit hverv fremfor slet og ret at lufte synspunkter og principielle standpunkter. Opgaven er også lykkedes nogenlunde  i 2021, men modstanden fra omgivelserne mod min form for nytænkning har været mærkbar, og måske har metaltrætheden hos mig selv også luret under overfladen – jeg har haft travlt som følge af fuldtidsarbejde fra maj. Jeg mener nu, at jeg har været inde over mange temaer og enkeltsager og i de fleste tilfælde også fået sagt det fornødne for at klargøre alternative muligheder – blot har jeg ikke haft tid og kræfter til at gøde jorden eller følge det til dørs i pressen eller på anden vis. Så egentlige sejre har der ikke været tale om, men derimod om et fortsat godt forhold til administrationen og kommunalkollegerne, hvilket har ført til mange fine drøftelser og måske små kursændringer. Min umiddelbare vurdering er, at arbejdet i de kommende år bliver mere og mere krævende, da usikkerheden om fremtiden bliver større, og pengene ikke følger med.