Brev til Udlændinge- og Integrationsministeren

I slutningen af april tænkte jeg, om ikke jeg kunne være med til at skubbe til debatten om hjemsendelsen af syrere, som er en de facto deponering i Kærhovedgård. Jeg besluttede at høre mine kolleger i kommunalbestyrelsen, om ikke også de syntes, det var alt for løst baseret, dårligt tænkt og altså menneskefjendsk og uanstændigt. Nogle meldte hurtigt fra, og nogle til! Så vi var fem, som nu har sendt et brev til Mattias Tesfaye og håber på et positivt svar!

Nedenfor følger pressemeddelelsen og ordlyden i brevet.

Pressemeddelelse: Tre partier henvender sig til ministeren
Efter de meget omtalte sager, hvor flere syrere er blevet henvist til udrejsecenter Kærhovedgård, fandt R, SF og Enhedslisten i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune det formålstjenligt at henvende sig direkte til ministeren for området, Mattias Tesfaye. Henvendelsen er i form af et åbent brev, hvor det hedder, at partierne ”anser beslutningen om at hjemsende syrerne med hjemstavn i Damaskus for forkert”. Begrundelsen er, at syrerne grundet den manglende udvekslingsaftale havner i Kærhovedgård og altså ikke i Syrien. Om at være syrer i Kærhovedgård skriver partierne, at der ”reelt kun (er) én mulighed: At søge til Syrien.” Og det er ikke relevant, da partierne ikke har tiltro til den rapport om forholdene, der er lavet i dansk regi. Det skyldes, at 11 ud af 12 kilder som bekendt har underkendt deres eget bidrag, hvorfor ”konklusionerne er strammet rigeligt op”, som det hedder i brevet til ministeren. Det virker med andre ord ”ikke realistisk,…at det er sikkert at være i Damaskus”.
Partierne mener endvidere, at den firkantede fremgangsmåde og danske enegang på området risikerer at ”vanskeliggøre integrationen af de mange andre syrere, som i de kommende år skal fungere her”. Også derfor beder de ministeren om at ”gentænke beslutningen”, og helst ser de, ”at udrejsepåbuddet annulleres i denne omgang.”
Underskriverne har følgende tilknytning til kommunalbestyrelsen.
Søren Hansen, gruppeformand for de Radikale i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn
Lea Haahr, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn
Morten Schjøtt, gruppeformand for Enhedslisten i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn: ”Det er helt klart at overgøre loven af 2015. Ved at gå enegang og påstå, at det er sikkert at vende hjem til Damaskus-området for de syrere, som er ved at integrere sig, smadrer man meget mere, end vi lige kan forestille os. Jeg håber virkelig, ministeren vil tænke sig godt om og som minimum forlange en ny og bedre rapport som grundlag for udrejsepåbuddet.
Mads Holdgaard, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti
Anna Mette Borring, medlem af kommunalbestyrelsen for de Radikale
Yderligere oplysninger kan indhentes hos afsenderne. Brevet til ministeren er underskrevet og afsendt dags dato og ordlyden er gengivet nedenfor.

Til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

Vi skriver til dig for at gøre opmærksom på, at vi anser beslutningen om at hjemsende syrere med Damaskus som hjemstavn for forkert. Vi huser som kommune en del syrere, og de er her på forskelligt grundlag, også nogle ifølge §7.3. Vi finder det forkasteligt, at de skal placeres i en udrejselejr, mens de venter på, om der kommer en udleveringsaftale med Bashar al-Assad. Bashar al-Assad har vist sig som alt andet end demokratisk sindet og forsonlig, og hver uge “forsvinder” civile i Syrien. Det virker derfor ikke realistisk, at Danmark ved at gå enegang og mene, at det er sikkert at være i Damaskus, også har ret i det. De senere meldinger fra kilder i den rent danske rapport om forholdene hælder også mod, at konklusionerne er strammet urimeligt op.
Så hvad kan en syrer i en udrejselejr tage sig til? Ikke meget. Reelt er der kun én mulighed: At søge til Syrien. For de fleste er det ensbetydende med stor usikkerhed om deres sikkerhed og en delvist afbrudt kontakt til nærmeste familie og venner, som typisk er her i landet. Det er ikke et rimeligt afsæt for at vende hjem, og vi risikerer med den beslutning af vanskeliggøre integrationen af de mange andre syrere, som i de kommende år skal fungere her og stadig skal gøre en stor indsats for at bide sig fast på arbejdsmarkedet og for alvor lære det danske sprog. Er det det værd? At pløje integrationen ned til fordel for en urimelig markering af, at opholdstilladelsen ikke er permanent? Det ved de godt, det ved vi godt, og derfor virker det kynisk at holde fast i en dårligt funderet beslutning.
Vi beder om, at du gentænker beslutningen, og helst ser vi, at udrejsepåbuddet annulleres i denne omgang.

Venlig hilsen
Anna Mette Borring Lea Sztuk Haahr
Søren Ulrik Hansen Mads Holdgaard
Morten Schjøtt
Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune