Budgettale til budget 2021

Budgettale 2021 (6.10.2020)
Enhedslisten er medunderskriver på budget 2021. Det sker først og fremmest, fordi processen har elimineret alle betydelige, borgervendte spareforslag. En vedtagelse af besparelser, som udgør under 20% af de fremlagte forslag, taler både om mange gamle og uspiselige forslag og om en bedre økonomisk situation i år – heldigvis. Samtidig har vi undervejs i drøftelserne været inde og røre ved den kommende tids store udfordring: En omstilling til en fossilfri hverdag. Der er, til vores fortrydelse, ikke kommet noget konkret ud af disse drøftelser, men foreløbig planarbejde. Til gengæld har vores medvirken og alles konstruktive indspark godtgjort, at der i de kommende år vil blive sat betydelige kræfter ind på at løfte opgaven. I det mindste er det sådan, at vi vælger at tolke årets resultat – bliver det således, vil vi også de kommende år gå til forhandlingerne lige så beredvilligt som i år.
Betyder det så, at alt andet er ligegyldigt og blot må passe sig selv? Selvfølgelig ikke. Det store kommunale apparat, som både den politiske og administrative organisation udgør, er rettet mod kerneydelserne og arbejder kontinuert på at opnå det bedst mulige. Det har knebet ind imellem og vil altid være en udfordring med skiftende omstændigheder og begrænset økonomi. Det er mit indtryk, at vi med den nuværende topledelse er tæt på at kunne præstere det mest optimale; en nødvendig forudsætning for det er dog at vi er ærlige over for hinanden i organisationen, når noget ikke er godt – eller er godt nok. Vi skal hele tiden øve os, og det er helt naturligt, at ikke alt fungerer – men så skal det italesættes, bearbejdes og rettes. I Enhedslisten vil vi, med skyldig respekt for virkeligheden, altid sætte mennesket før pengene, og naturen minimum på linje med civilisationen. Det er mit indtryk, at årets budget peger i den rigtige retning, men der er stadig langt at gå, før vi har alle med og alle er enige om, at vi håndterer sagerne bedst muligt. Hvis vi nogensinde når derhen.
Af posteringer, som vi finder særligt spændende eller givende, vil jeg gerne fremhæve bevarelsen af det nuværende antal medarbejdere i Borgerservice, kombineret med forøgelsen af budgettet til hjælpemidler. Det sikrer en smidig arbejdsgang, når der er behov for et ukompliceret hjælpemiddel. Tilsvarende har alle de undgåede besparelser en meget positiv effekt. Forlængelsen af borgerrådgiveren, den boligsociale medarbejder, ungemedarbejderen, en udvidelse af Milife og fastansættelsen af to kommunikations-medarbejdere hilser vi også velkommen. Nu mangler vi bare at få de ærlige svar på, om vi har nok sagsbehandlere og medarbejdere på de enkelte områder til at levere en borgervendt indsats over landsgennemsnittet. Det gør vi pt. nok kun på Arbejdsmarkedsområdet, og kun på nogle områder. Skulle nogen f.eks. komme på den idé at slette Sundhed og Omsorgs underskud, så der ikke skal spares internt i de kommende år, så er vi klar til at bakke op – på stedet! Det må så koste lidt af kassen, men de penge er givet godt ud.
De mange ny tiltag er alle logiske og glædelige. Den endelige udformning er udtryk for en realisme omkring vores økonomiske og organisatoriske formåen og således for sund fornuft. På anlægssiden slipper vi nok lidt jordforbindelsen ved at satse på at lade Tulipbygningen ligge, hvor den ligger, samtidig med at vi vil have fuld damp på lokomotivet i Årslev. De kommende år vil vise, om det også er sund fornuft. Ellers glæder vi os- sammen med resten af kommunalbestyrelsen – over de mange gode projekter og også de mange gode idéer, de afspejler.
Havde vi haft vægten af stemmer bag os, havde vi nok hurtigere bevæget os mod fossilfri biodiversitet med blandt andet mere skovrejsning, fokus på kollektiv trafik og en konsekvent stræben efter at erstatte carbon med klimatosserier. Vi tror, det er fremtiden under alle omstændigheder, så lad os komme af sted! Her og nu vil jeg gerne sige tak til hele organisationen for at deltage så aktivt i budgetarbejdet, som tilfældet er; tak til borgere og interessenter for høringssvar og spørgsmål og forslag – og tak til mine kolleger for et altid hyggeligt forum at være uenige i!