En finanssektor, som tjener flertallet

– Enhedslistens forslag til strukturreformer i den danske finanssektor

Ti år efter finanskrisen må det konstateres, at finanssektoren i sin nuværende form stadig udgør en latent trussel mod borgerne, samfundsøkonomien og den finansielle stabilitet. I dette udspil præsenterer Enhedslisten en lang række reformer til at skabe en finanssektor, som ikke udgør en trussel, men derimod tjener samfundet og økonomien. Reformer, der gør op med den udvikling, som har præget finanssektoren de seneste årtier, hvor sektoren har vokset sig større på bekostning af den produktive del af økonomien, og hvor finansielle kæmpekoncerner med omfattende spekulative aktiviteter har afløst den mere simple og gennemsigtige bankvirksomhed, som vi kendte før. Her kan du finde Enhedslistens forslag til en finanssektor, som tjener de mange – ikke de få. God læsning.

Læs det hele på https://enhedslisten.dk/en-finanssektor-som-tjener-flertallet