Enhedslisten er med i Budget2021

Pressemeddelelse: Enhedslisten er med i Budget 2021
Enhedslisten i Faaborg-Midtfyn er medunderskriver på Budget 2021. Det står fast efter en række forhandlingsmøder mellem gruppeformændene, hvor de værste besparelser er taget af bordet. Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen, Morten Schjøtt, siger: ”Der var hurtigt klarhed om, at ingen ønskede besparelser, rettet mod borgerne, i et år, hvor der var tilført så mange penge, som tilfældet er efter udligningsreformen. Som forslagene er nu, vil der ikke ske forringelser på velfærdsområdet”.
Efterfølgende har forhandlingerne fokuseret på ønsker til ny drift og prioritering af anlæg. Ikke alle ønsker har kunnet efterkommes, blandt andet er partiernes egne forslag kun tilgodeset et stykke hen ad vejen. Morten Schjøtt: ”Fra starten af forhandlingerne var det urealistisk at kræve skatten sat op i år. Det ærgrer mig sådan set, for vi kunne godt have brugt ekstra penge til at komme i gang med klimatiltag og til at tilbagerulle nogle af besparelserne fra de foregående år. En del af årsagen er Budgetloven, som alle skeler til, og jeg må konstatere, at jeg taler for døve ører, når det handler om at udfordre den ved netop at sørge for, at vi har midler nok til nødvendige tiltag.”
Det overvejende billede er dog, at et budgetforlig i enighed giver muligheder for forandring. Med enkelte ny driftstiltag og formuleringer, som peger på en større indsats i årene fremover, vil der kunne samles opbakning til klimatiltag, som også giver Faaborg-Midtfyn en stemme blandt de forandringsparate. Morten Schjøtt: ”Det er afgørende, at det ikke bliver ved snakken – gør vi ikke minimum det på klimaområdet, som ligger lige for og samtidig spejder efter flere muligheder, så er vi hverken solidariske eller ansvarlige – og så bliver resultatet derefter.”
Det er tre år siden, Enhedslisten i Faaborg-Midtfyn sidst var med i budgetforliget. Dengang var der også tale om et budget, som næppe kan kaldes et sparebudget. Morten Schjøtt: ”For tre år siden blev der sat indsatser i gang, som alle er glade for nu. Det ville jeg også ønske, at vi kunne gøre denne gang, men jeg må konstatere, at begrænsningerne er til at få øje på. Så vi er med i år og bakker op om alle de gode ting i Budget 2021, men kommer der ikke skub i klimaindsatsen til næste år, bliver det nok en enlig svale. Under alle omstændigheder arbejder vi selvfølgelig for, at der kommer til at ske mest muligt.”