Enhedslisten Faaborg-Midtfyns budgetforslag 2019

Ændringsforslag til budgetforlig 2019 – stillet af Enhedslisten Faaborg-Midtfyn v. Morten Schjøtt

 

Forslag: Det foreliggende forslag til budgetforlig ændres på følgende måde: Kommune-/indkomstskatten hæves med 0,1% til 26,2% og grundskylden hæves med 1‰ til 23,85‰. Af det samlede anslåede provenu på 12,7 mio forventes de 9,525 mio sanktioneret i 2019, hvorefter der resterer 3,175 mio. I overslagsårene øges dette beløb.

De 3,175 mio foreslås anvendt til at aflyse besparelsen på forhøjet betaling i SFO (1,905 mio), besparelsen på boligsocial medarbejder i 2019 (0,458 mio), nedsætte besparelsen på servicetilpasningen af den vedligeholdende træning med 1 mio og nedsætte besparelsen på omstrukturingen af flersprogsområdet, med henblik på to undervisningsteder for grundskoleeleverne indtil udskolingen, med 0,945 mio i 2019 og med 2 mio i overslagsårene, idet behovet forventes af falde. Beslutningen om salg af Falsetten udsættes midlertidigt (0,7 mio), og forslaget fra Imagegruppen tiltrædes (1,5 mio – afledt mindreforbrug til bymæglerne på ca. 0,35 tilbageføres til kassen). Den manglende finansiering findes ved at aflyse partnerskabsaftalen med Heartland (1 mio) og sløjfe puljen til ny teknologi (3,36 mio, svarende til årets 1/10 af provenuet). Den resterende knap halvanden mio understøtter arbejdet med rammeforslaget ”effektive og attraktive arbejdspladser” efter behov. I overslagsårene aflyser det øgede provenu rammebesparelsen på skoleområdet, det resterende beløb understøtter til dels rammeforslaget ”effektive og attraktive arbejdspladser”.

Begrundelse: Der er akut brug for at understøtte kommunens muligheder for at opretholde ansvarlig finansiering af driften. De i budgetforliget anførte rammebesparelser vil sammen med den økonomiske politiks redskaber – hverdagseffektiviseringer og moderniseringsprogrammet – give en uholdbar situation på vores arbejdspladser og berøre borgerbetjeningen i et omfang, som vi kun kan gisne om. Det vil efter vores opfattelse være umuligt at håndtere dette blot ved ny teknologi og generel udvikling. Derfor er det nødvendigt at hæve indtægterne til et niveau, hvor også udfordringerne i overslagsårene er håndterbare. De foreslåede ændringer er mindst indgribende og vil møde stor forståelse hos borgerne og dermed være med til at cementere, at vi tager vores borgere og medarbejdere alvorligt og lytter til deres bidrag i et konstruktivt samarbejde.