Enhedslisten udtræder af budgetforhandlingne til budget 2017

 

Efter grundige overvejelser har Enhedslisten Faaborg-Midtfyn besluttet, at listens medlem i kommunalbestyrelsen udtræder af de videre forhandlinger om budget 2017. Baggrunden er den, at budgettet under ét ikke er sammenhængende. Rammerne for forhandlingerne er givet gennem aftalen mellem kommunerne og Finansministeriet, og der er lagt op til en nul-løsning på et tidspunkt, hvor kommunerne er udsat for et økonomisk pres. Det skyldes dels de reformer på kontanthjælpsområdet, som er ved at blive indfaset, dels det større antal ældre.

Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Schjøtt: Der var på forhånd lagt op til vanskelige forhandlinger, og det blev tydeligt, at vi ville få vanskeligt ved at få noget ud af en aftale uden at miste al troværdighed. Vi havde bestemt nogle vigtige sager, som ville tilgodese de svageste familier i Korinth og de trængte mennesker, som skal i ressourceforløb, men prisen ville blive for høj.

Medlem Thomas Olsen: Det kan ikke være rigtig, at når det handler om folk, som sætter formuer i udlandet gennem fx. Panama, så sker der ingenting. Vi andre må så betale for det gennem forringelser. Kontaktperson

Lars Bennedbæk: Der er vigtige sager i budgetter, som gør beslutningen svær, men set i helikopterperspektiv er der ingen tvivl om, at vi ikke kan lade konkrete og skadelige besparelser gå igennem, selv for et godt formål.

Der vil uden tvivl blive indgået et budgetforlig, men det bliver altså uden Enhedslisten, som i stedet fremsætter sit eget forslag. Selv om vi ikke er med i budgettet,  fortsætter arbejdet med at belyse besparelsernes effekt i Faaborg-Midtfyn og for at fremme de bedste forslag i det samarbejdende folkestyre.