Et sundt og rent Lillebælt

Giv os et sundt og rent Lillebælt.

Lillebælt har et sårbart økosystem. Det er ude af balance. Lillebælt lider under turbulent og utilregnelige strømforhold. En puls-strøm. Det betyder at kun 25% af vandet udskiftes.

Med den viden in mente, må der gøres noget nu. Landbrugets grundforurening igennem mange år, har påvirket Lillebælt med en stor næringsstofbelastning, som har øget algevæksten i bæltet. Alger tømmer havet for ilt og øger risikoen for bundvendinger. Dertil skal lægges forureningen med grundstoffet arsen omkring Kolding og Vejle. Der gives klapningstilladelser af sand og mudder i havet. Altså tilladelse til store havlossepladser. Fra fjordenes udløb, fra store anlægsbyggerier, fra havne samt fra Baltic Pipe gasledningens anlæg i bæltet.

Og med en forventet øget regnmængde, udledes der endnu flere næringsstoffer fra jordens overflade. Alt det efterlader Lillebælt i en elendig tilstand.

Lillebælt er ved at kollapse. Der må tages politiske beslutninger nu for at begrænse skaderne.
Ellers ender vi i en kolossal miljøkatastrofe.

Kirsten Lundgaard. Enhedslisten Faaborg-Midtfyn.