Kommunalbestyrelsen 12. marts 2018

  Kirsten Lundgaard
Arbejdet i Byrådet.

Byrådsmøde 12.marts 2018:

EL havde bemærkninger til dagsordenspunktet om ny vederlagsmodel for plejefamilier. Tryghed i ansættelsen og betalt pensionsordning. Punkt 72.

Smartere anvendelse af FMK`s m2. Bemærkninger var, at dette er en besparelse som i første omgang ikke sparer på personalet, men som vi læser det, så vil pladsen i Mellemgade blive endog meget trang. Der må holdes fokus på medarbejdernes trivsel ved disse ”nye” arbejdspladser. Punkt 75.

EL havde stillet et dagsordensforslag om, at de penge, som spares på den kommende storkonflikt på det offentlige område, øremærkes til det område hvor de er sparet fra. Forslaget blev nedstemt dog med jastemmer fra A og SF og to S som undlod at stemme. Punkt 76.

Dagsordensforslag fra EL om ligeløn og ligelønscertificering. Forslaget blev drøftet og beslutningen blev, at kommunalbestyrelsen afventer en redegørelse forelagt KB inden årets udgang. Punkt 77.

Læs dagsorden og referat på kommunens hjemmeside.

Der var mange tilhørere med ved dette møde. Kom endelig og vær med. Det skærper talelysten blandt de valgte.

Kirsten.