Kommunalbestyrelsen februar 2022

Der er frigivet 1,7 mio kr til ændret drift og vedligehold af udearealer ved kommunale bygninger her i 22. Håber at det betyder flere blomster og flere bier omkring vore skoler og institutioner.

Om udvidelse af bestyrelserne i ungdomsskolen og STU/VSU med to politikere. Vi drøftede det på vores gruppemøde og blev enige om at stemme imod. Vi så gerne bestyrelserne udvidet med folk som kender til områderne, altså her lærere eller pædagoger. V, C, L og Ø stemte imod, med 10 stemmer mod 15.

Det nye partnerskab for offentlige grønne indkøb POGI er et tiltag som vi støtter.

Partnerskabsaftalen med Øhavsmuseet fik et par ord fra mig om at vi ikke må glemme de andre små kulturperler, som vi har i Faaborg. Den gamle gård, Levins hus og P. Hansens Atelier. Jeg fik sagt noget om Tivolisering og det måtte jeg modtage et par kradse ord for.

De to politiske styregrupper for Faaborg og Årslev skulle udpege 4-6 politiske medlemmer. Jeg ønskede at komme med i gruppen Årslev, Nr.Lyndelse, Nr.Søby og det blev muligt da vi lige var 6 opstillede. Glæder mig til arbejdet.

Ny ejerstrategi for FFV blev et længere debatpunkt. Nogle politikere ønskede at have været mere med i udarbejdelsen af ejerstrategien. For os er det en del af vores grønne strategi at FFV har fokus på både miljø og klimaudfordringer og på lave forbrugstakster.

Tillægsdagsorden fra Radikale Venstre: Ingen nye gas/oliefyr i kommunale bygninger. Og udarbejdelse af plan for udskiftning af 140 eksisterende olie og gasfyr. Det blev besluttet at sende forslaget ud i de relevante fagudvalg. En del af debatten under punktet er refereret i dagens avis 10. februar 2022.

Kirsten.

PS. Hvis noget ønskes uddybet eller kommentarer til det jeg skriver (eller ikke skriver) så giv feedback.