Kommunalbestyrelsen i april-maj

Af Morten Schjøtt, medlem af kommunalbestyrelsen

Arbejdet i kommunalbestyrelsen går støt og roligt. Vi er ved at lægge op til en dialog i kommunalbestyrelsen om økologi i vores køkkener, som stort alle nu hører under Kostforplejningen. Så snart der er svar fra administrationen om antal af køkkener, går vi i gang!

Endnu er jeg ikke blevet involveret i de ny §17.4- udvalg, hvor en plads i udvalget om mobilitet ellers stod på ønskelisten. Men der kommer sikkert andre og lige så relevante udvalg med tiden. I horisonten tegner sig også meget vanskelige budgetforhandlinger, med mindre vi hurtigt kan få landet en skatteforhøjelse – alternativet er drastiske nedskæringer, som vi selvfølgelig ikke vil gå med til. Det vil også sætte sit præg på §17.4-udvalgenes manøvrerum, og derfor sker der nok ikke så meget i den første tid.

På dagsordenen i KB har der været enkelte principielle sager, som den forleden om ændring af den kollektive varmeforsyning på Johannevej i Ferritslev fra gas til fjernvarme. Jeg stemte nej, da den samfundsøkonomiske beskrivelse bag godtgjorde, at varmeproduktionen herefter i vintermåneden vil betyde et øget forbrug af kul. Jeg mener ikke, at det er forsvarligt – så hellere lade en kollektive varmeforsyning køre videre med gas, til vi har fundet et bedre kollektivs alternativ end fossile brændsler, for så vil effektiviseringen ske individuelt så længe. Det haster med at stille om! Og vi gør ikke rigtig noget, heller ikke i vores kommune, andet end lappeløsninger. Det var interessant at blive kontaktet af Jesper Buch, TV2Fyn, om vindmøllerne ud for Helnæs/Als. Hans pointe var, at kyststrækningen i FMK også vil blive visuelt belastet af den meget store vindmøllepark, der er planlagt – og den pointe er sand. Men jeg har valgt ikke at gøre noget aktivt, da vi ikke er tæt på processen, og det netop er et dilemma – her er det ikke støjen, formentlig heller ikke miljøet, som belastes – der er udelukkende tale om en forringelse af det visuelle og den rekreative virkning, sat over for møller, som vi vitterligt har brug på en eller anden måde, så længe energien fra dem efterspørges.

Lidt mindre punkter var forslaget om ny boliger i Årslev – her endte jeg med at tage stilling sammen med Søren Clemmensen (K) og Åge Priisholm (DF), da projektet efter min mening er noget rod, som vi kommer til at slås med fremover. Men maj måneds møde var ikke de store resultaters møde, jeg måtte nøjes med at være i opposition på en række punkter, og så tage de nederlag, der lå i det. Den sidste begmand lå i punktet om flugtskydebanen i Korinth, hvor jeg kunne se nogle udviklingsmuligheder, som også ville komme Korinth til gode, og tillige påpegede nødvendigheden af det gode forhold mellem godset og byen. Selvom planerne for nuværende bør skærpes mht. skydetider.