Kommunalbestyrelsen i april

Aprils møde var henlagt til Foderstoffen i Rudme, og det gjorde det ikke ringere! Tværtimod var den indledende debat med repræsentanter for lokalrådene meget interessant. Det blev fremført, at der ikke er meget prestige forbundet med at sidde i et lokalråd, og at de derfor ikke  reperræsentative. Det er tankevækkende – vi skal gerne have mest mulig nytte ud af lokalrådene, og det skal være spændende og relevant at sidde i dem. Så det kalder på nogle initiativer.
Selve mødet var forholdsvis begivenhedsløst, Stemmeaftalen, som er et budgettillæg, der skal lukke hullet i budgettet efter at det store forslag om “Effektive og attraktive arbejdspladser” ikke gav det forventede udbytte, var central. Da jeg/Enhedslisten ikke er med i budgettet, fandt jeg det mest rigtigt at undlade at stemme – ellers havde jeg stemt imod. Der var nemlig ikke enighed med administrationen fra medarbejdersiden om en genforhandling af en forhåndsaftale på dagplejeområdet – og det tror pokker, en genforhandling går kun ud på at sætte lønnen ned for dagplejerne. Det drejer sig om et tillæg på 10 kr i timen, så vidt jeg husker i forbindelse med at have eller stå til rådighed for det femte barn. Derfor var FOAs medlemmer også mødt talstærkt frem.
Et andet punkt i aftalen er sammensmeltningen mellem ledelsen af biblioteket og musikskolen – det er heller ikke min kop te. Den ny fællesleder har lige sagt op, og jeg tænker, at det bliver en meget administrativ stilling efterhånden – og det er en skam!
Det var godt, at udmøntningen af budget til udvidelse af handicapkørsel (et andet punkt) også gav plads til, at demente kan få en kørselsordning. Her skal de involverede have ros!
I udvalgene arbejder vi med opfølgninger på dels beskæftigelsesplanen, dels de store hallers forbrug og manglende evne til at dække omkostningerne i den ny ordning. Det er ikke simpelt, hvad der kan gøres, men i første omgang gør vi, hvad vi kan i udvalget! I begge mine udvalg – og alle andre – bliver vi præsenteret for første udkast til spareforslag til budgettet. Der er mange forslag, som ikke er rare at kigge på. Heldigvis ikke så mange i mine udvalg – altså Arbejdsmarkedsudvalget og – Kultur- og Lokalsamfundsudvalget – men selv de småpenge, vi leverer, kan vi sagtens komme til at savne i nogle sammenhænge. Så jeg glæder mig ikke stort til budgettet, men håber da, at valget kan flytte nogle penge vores vej!