Kommunalbestyrelsen i december

Af Morten Schjøtt
Hvad Søren – var kommunalbestyrelsen kommet i julehumør? Enhedslistens og SFs punkt om tilslutning til FNs 17 verdensmål mødte næsten lutter velvilje. Men blev, som det var indstillet fra administrationen, kun “drøftet” og ikke vedtaget. Der er altså ikke noget bindende over det, blot en hensigtserklæring om at indskrive relevante mål i udviklingsstrategien og dermed lade det sive ned i kommuneplanen. Det er sandsynligvis ikke godt nok – det fører ikke til en tilstrækkelig udvikling i det (for klimaet) nødvendige tempo, når målene kun tages i betragtning som få og enkelte målepunkter. Derfor er jeg heller ikke specielt begejstret, men afventer selvfølgelig formuleringer i udviklingsplanen og den politiske debat om dem.
Beskæftigelsesplanen blev vedtaget, den er interessant, men viderefører ellers blot perspektivet på arbejde som det altoverskyggende vigtige. Fremfor forsørgelse og sundhed. Men ellers er den god! Haltilskudsmodellen blev vedtaget, den efterlader svømmehallerne på dybt vand, men sådan må det være, til der er klarhed over mål og midler. Der var en del – berettiget- debat om lokalplanen for 127 boliger på Tværvej i Aarslev, og jeg endte med at stemme imod, overbevist om, at boligerne ligger for tæt. Det fik mig efterfølgende til at tænke på, at vi samlet som kommunalbestyrelse bør blive lidt skarpere på at vurdere hensigten i en lokalplan – høringsfasen fører for sjældent til gennemgribende ændringer. Og at den længe ventede visionære boligstrategi desværre nok aldrig bliver til noget, da Økonomiudvalget har vedtaget en skitse for bebyggelse, som er nærmest ren matematik og dermed politik uden om politikerne.
Slagterigrunden var oppe at vende med et bud på en arkitektkonkurrence. Meningen er god nok, men jeg er ikke tilfreds og stemte derfor imod at bruge midlerne. Vi mangler en masterplan for Faaborg, hvis vi vil gå efter overordnet planlægning, og at tro, at en ny konkurrence fører investorer til byen, er nok naivt. Tværtimod spillede vi os et vægtigt kort at hænde, da vi gav tilladelse til ny, store kædebutikker på Sylvest’s grund – så kan det ikke kombineres med noget andet og spændende. Men det var desværre ikke op til os at bestemme timingen. Et bud fra arkitekterne kan så låse debatten fast; jeg så hellere en anden form for proces og inddragelse. Så alt i alt lidt kanel, lidt skidt og mest spredt fægtning! God jul til alle!