Kommunalbestyrelsen i december 2015

I december blev chefkabalen gjort færdig, og næsten alle er nu på plads. Det giver luft til noget at se på politikken igen.

I kommunalbestyrelsen vedtog vi tilskudspolitikken til foreningerne og en besparelse på banerne til fodbold. Begge dele var et resultat af budgetforliget (´15), og vi kunne sådan set teknisk holde os udenfor. Imidlertid havde vi ikke taget forbehold, da budgettet blev vedtaget, og derfor vurderede jeg mulighederne grundigt. På foreningsområdet kunne resultatet ikke accepteres; beløbet var for voldsomt. Det betyder, at især spejderklubberne og enkelte fodboldklubber må holde for, og de får mere end svært ved at kompensere for det på andre måder end ved at hæve kontingentet. På baneområdet må enkelte baner nok sløjfes, og her traf vi politikere den upopulære beslutning at lukke 2-3 baner, som ikke bruges særligt flittigt.

I forhold til den eksterne udviklingspulje mener jeg, at det afsatte beløb er for højt. Når vi med den ene hånd er klar til at skære i ganske mange foreningers økonomi, er det flabet at hæve overliggeren for en pulje, hvor vi end ikke aner, om der kommer relevante forslag. Selvfølgelig bliver pengene ikke brugt, hvis de ikke bliver søgt; omvendt er det ikke så svært at bevilge midler, som er afsat.

I Sundhedsudvalget var jeg fraværende. Samarbejdsaftalen med Røde Kors blev vedtaget, noterede jeg mig efterfølgende.