Kommunalbestyrelsen i december 2016

De største sager i december var helt sikkert de politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog, og den økonomiske politik, som vi også godkendte. Begge dele gik glat igennem, også med vores stemme. Men det betyder ikke, at der ikke kan være grund til at se kritisk på dem.

Målene er meget lidt specifikke, og på den måde ikke særligt interessante. Det interessante bliver, hvorfor vi skal have dem – og hvordan de vil blive brugt. De har været efterspurgt af direktionen for at den bedre skulle være i stand til at lave målrettede forslag og langsigtede løsninger. Det er helt i orden. Men eftersom målene er så udvandede, at de stort set ikke har affødt reel og holdningsbaseret uenighed, så vil vi i kommunalbestyrelsen, når der kommer forslag til udmøntning, ikke have det store at se tilbage på, når vi skal se, om forslag og mål stemmer overens. Dermed menes, at mange forslag vil passe fint til de brede mål, mens andre forslag af betydelig værdi ikke vil passe ind, fordi vi ikke har gået hele processen igennem og lavet en prioritering med de efter vores mening mest dækkende ord på de vigtigste områder. Mao; Direktionen får en lineal til at måle med, mens vi sorterer i blinde. Det kan der selvfølgelig laves om på, og jeg vil følge brugen nøje for at se, om de er behov for det.

Den økonomiske politik svarer i store træk til den gamle, men sparekravene er justeret ned. Et vigtigt tiitag er begrebet “hverdagsbesparelser”, som dækker over løbende og mindre omfattende besparelser, som man vil kunne opleve i en husholdning. Mindre kød, mere grønt, slukke lyset, etc. Økonomiudvalget har præciseret, at de besparelser, som går ud over servicen eller som har konsekvenser for medarbejderne skal op at vende i det politiske lag. Det forekommer nødvendigt. Om vi kan styre den måde at lave besparelser på vil vise sig – også her vil vi være opmærksomme.