Kommunalbestyrelsen i december

Årets sidste møde havde et par punkter af almen interesse på tapetet. Det første var temadrøftelsen om §17, stk. 4- udvalgets arbejde med “Fremtidens mobilitet” – arbejdet er formelt overstået, selv om der kommer noget opfølgning i første halvår af 2020. Jeg har længe været frustreret over, at udvalget og dets overvejelser har været så usynlige og tilsyneladende ikke indgår noget videre i kommunens planlægning. Fx havde vi på november, mener jeg, en afstemning om, hvorvidt FMK skal overtage busskurene, eller om de skal i udbud igen. Det blev til et udbud, uden at nogen brugte tid og kræfter på at forklare, hvordan det hænger sammen med “fremtidens mødesteder”, som er et greb, der skal gøre stoppesteder og ventetid mere givende. At jeg er frustreret er, hvad det er, men det er vigtigt, at vores 17.4-udvalg lykkes, så det bliver klart, hvad vi lærer undervejs og derfor lægger vægt på i beslutningerne. Det er ikke lykkedes i denne omgang.

I ejer-og driftsstrategien for Fremtidens Forstad i Årslev – eller hvad man nu skal kalde vores satsning deroppe – blev der lagt op til, at kommunen drifter de grønne kiler mellem boligklyngerne. Det er langt fra usædvanligt, men jeg mente nu, at det ville give bedre tilhørsforhold for nytilflytterne og mere engagement hos samme, hvis det blev deres opgave og økonomiske ansvar. Modargumentet er udmærket, nemlig at der skal være offentlig adgang, men det bør ikke være noget problem – andre steder fungerer ordningen med det fulde ansvar hos en grundejerforening  godt. Hvilket også blev nævnt, og ikke af mig! Alligevel var jeg den eneste, som insisterede på, at det også burde være sådan.

Lokalplanen for Ringe bymidte blev sendt i høring. Vi var adskillige, som var bekymret for den store byggehøjde på Centrumpladsen (bag biblioteket og ned mod jobcenteret/sygehuset), og samtidig kan jeg se et problem med de parkeringspladser, som kan komme til at mangle, når det både bliver inddraget nogle til en ny front til de gående, men også til parkering for beboerne i det ny byggeri. Jeg godkendte, som alle andre, at planen sendes i høring, men forholder mig stadig skeptisk til især byggeriet på Centrumpladsen.

Borgerrådgiverens beretning blev godkendt uden kommentarer. Jeg nåede ikke at sige, hvor god nytte vi har af hende, og samtidig give Torben Smith og SF en berettiget ros, for det var jo oprindeligt deres forslag, som vi andre så bakkede op. Tidligere på dagen havde KB under en lukket temadrøftelse lejlighed til at høre om resultaterne, og jeg er ganske overbevist om, at vi med en borgerrådgiver kommer langt længere med svære sager og problemer, som borgerne ikke forstår, de ikke får den ønskede hjælp til.

Måltallet for ikke-vestlige indvandrere ansat i FMK vakte en del debat. En principiel debat om nytten af måltal og mængden af “positiv diskrimination” hilser jeg velkommen, og i dette tilfælde er jeg ikke i tvivl om, at det nytter at signalere, at de er velkomne som arbejdskraft – til fælles gavn. Og at andelen bør afspejle andelen af befolkningen.

Allersidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige læserne af denne lille, månedlige rapport tak for opmærksomheden! Jeg modtager gerne kommentarer og spørgsmål via min kommunemail – find den på fmk.dk under fanen “politik” og “kommunalbestyrelsen”.

God jul !  Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem