Kommunalbestyrelsen i december

Årets sidste måned, og periodens sidste møde i kommunalbestyrelsen – inden den ny kommunalbestyrelse træder til. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK til vores vælgere, uden jer var der ikke meget, vi kunne udrette i kommunalt regi – jeg håber og tror, at vores tilstedeværelse gør en forskel, også selv om vi kun er repræsenteret med én stemme i kommunalbestyrelsen, så rækker indflydelsen forhåbentligt længere.

Der var en række gode punkter, som kan være med til at gøre vejen for den ny kommunalbestyrelse tydeligere – på godt og ondt. Det ene var punktet om kvalitetsstandarder indenfor Sundhed og Omsorg – her var søgelyset rettet mod personlig pleje i forbindelse med øerne. Jf. udmeldinger fra Anne Jørgensen, Venstre, vil hun arbejde for døgnpleje på øerne. Vi er ganske enige, og da det forlød på mødet, at en mindelig aftale er ved at komme i stand, så gjorde jeg ikke mere ud af det. Men der vil være noget at følge op på, og den opmærksomhed, som valgkampen har skabt om ældreområdet, skal naturligvis bruges til at slå ring om området og måske endda tilføre ekstra midler. Det kan blive et emne i den ny kommunalbestyrelse.

I den gamle udmøntede vi på decembermødet en strategi på frivillig-området. Jeg var imod strategien, hvilket ingen forstod, var mit indtryk. Så jeg har nok ikke været tydelig nok, og måske endda selv i tvivl. Sagen er at vi efter at have lavet en masse politikker,  nu i en strategi er begyndt at nævne konkrete indsatser, som der ikke på forhånd er fundet midler til, samtidig med, at vi har skåret i stabenes muligheder for på egen hånd at sætte noget i gang. Så hvis der ikke er et umiddelbart afkast af et initiativ – altså tilbageløb i form af sparede midler – så skal der måske gennem budgettet sættes penge af. Det er min bekymring, og jeg tænker, at den måde at lave strategier på ikke er god – vi kommer til at prioritere noget uden at vide, hvad vi så nedprioriterer. Det er selvfølgelig altid et godt spørgsmål, om det ikke er et gængs problem, men jeg synes ikke, det er den bedste måde at lave politik på – vi skal i hvert fald være tydeligere omkring, hvad det så er, som skal nedprioriteres. At det også er en konsekvens af vores ny måde at forvalte det at være en §64B-kommune på – at det hele skal i Kommunalbestyrelsen, mens den gode, relevante diskussion ligger ude i udvalget – bliver meget tydeligt, og vi vil komme til at savne åbenheden og muligheden for at forvalte også økonomi ude i udvalgene.

Endelig var der debatten – eller den manglende debat – om salget af den kommercielle del af Nature Energy. Efter det oplyste havde jeg svært ved at stemme imod, men en bredere debat kunne have ført til at andet resultat. Hvis der kunne være et centralt udviklingsperspektiv i et ejerskab, så skal vi ikke sælge. Hvis der kunne være mulighed for finansiering gennem statslige midler/pensionskasser, fordi der ville være en forbindelse til fremtidig udvikling, så skulle vi ikke sælge. Hvis der kunne være ske en foryngelse af selskabet gennem udvidelse af aktiviteterne, så skulle vi ikke sælge, også selvom det så evt. kunne kræve ny investeringer. Så processen kunne være bedre, men solgt blev det!