Kommunalbestyrelsen i februar

Mødet i februar var kort; alligevel var der en del punkter, hvor jeg fandt det rigtigst at indtage særstandpunkter. Først og fremmest var samarbejdsaftalen og finansieringen af sekretariatet til fremme af Fyn-Als-forbindelsen på dagsordenen. Det er budgetstof, og derfor er min mening ikke relevant i forhold til beslutningen (da Enh. ikke er med i budget 2020). Som medlem af kommunalbestyrelsen skal jeg jo gøre opmærksom på de standpunkter, jeg er valgt på, så det gjorde jeg. Nej tak til en fast forbindelse! Omkostningerne for miljøet og omgivelserne er for store – sandsynligvis. Et andet budgetpunkt var punktet om “godkendelse af forslag til besparelse for 2020 for vaskeriordning”. Det er et ikke særligt sympatisk forslag, som lægger al vask hos borgere med tildelt hjemmehjælp ved vaskerierne. Træls for borgere med egen vaskemaskine og lodret imod vores intention om recovery, hvor borgere skal bidrage med alt det, de kan og orker. At hjælpe med vasketøj kunne være en sådan opgave. At forslaget bidrager til at lappe økonomien i Sundhed og Omsorg er jeg klar over, men lige her ville jeg nok have taget pengene i kassen. Finansieringen for 2020 blev fundet, så resten af diskussionen er udskudt. Lokalplanen for byggeriet på Graabjergvej i Ryslinge blev vedtaget, der udestår at MAS, Husfliden og menighedsrådene ved Nazarethkirken godtgør, at de har brug for flere parkeringspladser end de få offentlige, der bliver tilbage. Hvis det er tilfældet, så må vi rejse spørgsmålet og få indrettet nogle parkeringspladser ét af de steder, det kan lade sig gøre. Hvad punktet om “røgfri arbejdstid” angår, var jeg på linje med flertallet. Vi gik ind for, at et forbud kun gælder selve arbejdstiden, og dermed fx ikke i eget hjem eller på tidspunkter, hvor medarbejderen ikke er i arbejde – dvs. har stemplet ud eller har en aftale om, at tiden ikke tæller som arbejdstid. Det forekommer mig at være det bedste fremfor at forsøge at håndhæve et totalforbud, som ikke fremmer hverken dialog eller forståelse. Dermed ikke sagt, at dialog og forståelse kommer af sig selv – det gør det ikke – men at det er den vej, jeg helst vil have, at vi går, også når det handler om forebyggelse og sundhed – her fx rygeaftaler på arbejdsstederne. I sagen om provenuet fra Avernakø Skole ville jeg meget gerne have haft, at pengene kunne være gået til det spændende projekt med et multihus på øen. Men som jeg forstår det, er projektet ikke ordentligt funderet på øen – så derfor kunne jeg ikke støtte det. Jeg er ikke så loren ved spekulationerne om, hvorvidt vi overtræder kommunalfuldmagten i sagen; jeg tænker, at multihuset er forskelligt fra den udlejning på Bornholm, som ankestyrelsen forholdt sig til og som er nævnt i sagsfremstillingen som et problem ift. at sende pengene retur til Avernakø.
Kommunalbestyrelsen har med sin udviklingsstrategi fastslået, at borgerne skal have det bedre (og bedre). Trivslen skal øges. Det skal selvfølgelig måles, og til det formål var der sat et punkt på dagsordenen med en étårig samarbejdsaftale med SDU. Det forekommer mig overflødigt at måle hvert år – til en udgift på over 200.000 – så mange initiativer når vi simpelthen ikke at sætte igang hvert år. Så vi kan sagtens springe hvert andet år over. Det var jeg nu den eneste, der mente.
Endelig var jeg sammen med de radikale for at bibeholde halvårlige møder i andre lokaler end administrationens i Ringe og Faaborg. Alle andre var imod. Jeg tænker, der er bedre mulighed for synlighed ved at lægge nogle møder ude “af huset”. Borgmesteren har lovet, at vi i særlige situationer kan forlægge møderne, og det kan jeg så glæde mig til!

Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem for
Enhedslisten Faaborg-Midtfyn