Kommunalbestyrelsen i februar 2016

Kommunalbestyrelsen var til mødet i februar beriget med hele to ny partier – både Alternativet og de Konservative er nu repræsenterede. Jeg har allerede indledt samarbejdet med Mads fra Alternativet, og det skal heller ikke udelukkes, at vi kan finde emner at samarbejder med Andreas fra K om. Så vidt, så godt. Samarbejdet med andre partier fungerer også, og den ny direktion er kommet godt fra start og vil trykke på med at få sager gjort klar det næste stykke tid.

Dagsordenen var fredelig; det lykkedes at pointere under et punkt om frigivelse af midler til ny daginstitutioner, at vi i KB har et udestående emne med børnehaven i Korinth. Vi har, efter min mening, tilkendegivet, at børnehaven kan leve videre, hvis der kommer børn nok – men samtidig har vi sat en lukningsdato på, hvilket gør det nærmest umuligt at få de lokale til at tro, at vi mener det alvorligt. Så lidt uden for dagsordenen fik jeg sat det i tale, og så må det følges op i KB ved lejlighed. Derimod afveg jeg fra mit forbehold mod at rive kroen i Korinth ned – på trods af, at den er bevaringsværdig og kunne være et stort plus for det lokale liv som selskabslokale. Det fældende argument var, at en kommende ejer på de skitserede betingelser kunne indkassere en hel del offentlige kroner, hvis han valgte undervejs at sætte kroen til salg i stedet for at gennemføre den skitserede plan. Man kan indvende, at hvis kroen kunne sælges i det tilfælde, så var den virksom, men den skal jo fungere som kro. Og en videreførsel af det nuværende dødvande var helt sikkert ikke en god idé.

I økonomiudvalget lod vi nok engang kompetencen til at træffe en relevant afgørelse ift. sejlplanen for Ø-færgen gå tilbage til Ø-udvalget. Af respekt for deres arbejde. Det er småpenge, som skiller nu, og det bør kunne lade sig gøre at nå frem til en rimelig sejlplan.

I Sundhedsudvalget tager vi pt. bestik af muligheden for at gentænke behovet for at bygge nyt til TAR. Det er en spændende diskussion, som vi kommer til at tage indgående i den kommende tid frem til budgettet. Ellers var det mest høringssvaret til Regionen, som fyldte – og der er ikke meget godt nyt. Der skal også spares.