Kommunalbestyrelsen i februar 2017

Sagerne i februar blev overskygget af, at der har været knas i samarbejdet mellem medarbejderne og administrationen. Noget af det kan bygge på misforståelser og dårlig forberedelse af processen hos enkelte ledere og i staben (Sundhed og Omsorg), andet tyder på decideret modvilje mod at gå lempeligt frem mod de mål, administrationen sætter. Begge dele er skidt for tilliden mellem de udøvende medarbejdere og administrationen, og jeg har været alvorligt bekymret i den anledning. Om det var årsagen til en sygemelding skal jeg lade være usagt, men i hvert fald varetog Kirsten mødet i kommunalbestyrelsen, mens jeg selv måtte melde forfald i Økonomiudvalget.

Her er ordlyden i den forespørgsel til direktionen, hvori jeg beder om en redegørelse på området. Jeg ringede forinden til FOA for at få nogle pålidelige informationer – så det er alvorligt!

:
Jeg har i forlængelse af sidste KB erfaret, at flere eller alle vores Sosu-medarbejdere er blevet afskediget og bedt om at søge deres stillinger påny. Som jeg hører det fremstillet, er formålet at gøre op med en række tillæg, som den nuværende ledelse ønsker at fordele på ny. Det er oplagt, at det vil betyde forringet løn for en række medarbejdere, og dertil hørende frustration og måske økonomiske problemer. Det samme kan siges at gælde for de medarbejdere i hjemmeplejen, som må give afkald på en række tillæg som følge af vagter på andre tidspunkter. Vi vil i den forbindelse gerne have en redegørelse for dels baggrunden for de valgte ændringer, dels hvilke kompenserende tiltag ift. reduceret løn og frustrationer, man fra ledelsens side agter at gøre brug af.

Det har siden vist sig, at min opfattelse af afskedigelserne var forkert. Der er tale om, at medarbejdernes tillæg er blevet opsagt, og det er så dem, der forhandles om lige nu. Redegørelsen fik jeg svar på under sidste ØU, og svaret ændrer ikke stort på min opfattelse. Det står klart, at administrationen ikke har ønsket denne situation, og samtidig er det klart, at det kommer til at koste kommunen på både tillid og troværdighed. Så alt i alt ikke så godt.