Kommunalbestyrelsen i februar – valgår

Den mest imødesete diskussion på kommunalbestyrelsens møde var den relativt uskyldige diskussion om at sende forslaget til ny organisering på skole/dagtilbudsområdet i høring. Diskussionen opstod, fordi et endeligt forslag i den udformning, der blev fremlagt, er en stor ændring. Og fordi der ikke på forhånd var klarhed over, om der var flertal til den ene eller den anden side.
Forslaget er enkelt: Saml alle kommunale skoler/afdelinger og dagtilbud i fire store klynger og giv dem én leder til hver aldersgruppe – så vil der være fire skoleledere og fire institutionsledere, og lige så mange afdelingsledere, som der nu er skoleafdelinger og institutioner. Formålet er mere overordnet ledelse med større muligheder og en årlig besparelse på 4,4 mio. Men resultatet er altså også afdelingsledere med et betydeligt ringere ansvar; det vil begrænse sig til personaleforhold og vagtplaner og til den daglige drift i øvrigt. Al dialog opad vil blive varetaget af lederne, som også vil være dem, der indgår samarbejdsaftaler og udmønter budget for den enkelte matrikel. Brugerindflydelsen varetages i forslaget af en fælles bestyrelse med forældrerepræsentanter for hhv. klyngens skoleafdelinger og institutioner, mens hver enkelt “bygning” har sit helt eget afdelingsråd, der så taler om – trivsel og daglig drift. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men jeg synes ikke, det er ret godt. Det ligner en afskæring af reel brugerindflydelse, og det ligner en indsnøring af ledelsesrum på de enkelte skoler og af den generelle kommunikation mellem skolerne/institutionerne og politikerne, cheferne og forældrene og mange andre i det hele taget.
Forud for forslaget er gået en lang proces i Opvækst og Læring, og faktisk er selve idéen skrevet ind i budgetaftalen. Det er jo fint, men hverken dengang eller nu har jeg tænkt mig, at jeg er forpligtet til at stemme for det endelige forslag – kun til at give det en chance. Og lige dér kolliderer det ene med det andet – vi plejer i kommunalbestyrelsen kun at sende noget i høring, når vi også agter at følge til dørs og stemme for, men det foreliggende var bare ikke spiseligt for altså ca. halvdelen af forsamlingen. Skal det så bare have en omgang til, med fuld høring og masser af kræfter brugt på at tale det op – og ned? Det korte svar er “ja”; de radikale og konservative stemte for at sende forslaget i høring, og dermed var stemmerne 14-10 for efter en diskussion, hvor tonen var ganske skarp. Hvilket selvfølgelig er et udslag af den trælse situation, vi havde bragt os selv i i kommunalbestyrelsen ved at lave noget uklart i budgetaftalen, men også fordi de 4,4 mio selvfølgelig ville lune op til et svært budget ’22 i et valgår.
Et andet forslag, om at godkende ændringen i et projekt om udnyttelse af Blue Stars bygninger på markedspladsen til boksbutikker, blev også godkendt. Igen var jeg på nej-holdet, denne gang med tre socialdemokrater til en forandring. Kernen i forslaget er at udbygge hele området mellem Markedspladsen og Brønnersvej til noget nær det maksimale, og så er det ny altså en samling af boksbutikkerne i byen – med en tilføjelse af en Harald Nyborg-butik. Det virker ikke attraktivt på mig – det er den gamle tankegang om at køre til alting og have nærmest drive-in-løsninger med alle funktioner samme sted, men også med en mangel på æstetik og sammenhæng med omverdenen. Altså en verden af i går. Jeg kom for skade at sammenligne det med Rosengårdscenteret, og det er det jo ikke – men tanken bag er. Vi får nu se, hvad miljøscreeningen siger til, at forslaget lægger op til at befæste en stor del af jordarealet ned til og lidt over søbeskyttelseslinjen. Det kan give problemer med afvandingen, når det regner meget.
To temadrøftelser fyldte stort set resten af mødet – den ene om status på §17.4-udvalget om verdensmålene, den anden om Campus Faaborg. Der var snarere tale om en orientering. Jeg sidder centralt i forhold til begge områderne – i udvalget og i bestyrelsen for Faaborg Gymnasium – så der var ikke meget nyt, men så kunne jeg bruge indlæggene til at tænke fremad. 17.4-udvalget er ambitiøst, og det bliver meget spændende, hvor meget der er kræfter til at realisere, og campusidéen er nu søsat og flyder – det behøver ikke at gå superstærkt; det er nok så vigtigt at få de ydre rammer til at passe: busforbindelser, mulighed for ungdomsboliger og en mulig skærpelse af gymnasiets profil.

Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem