Kommunalbestyrelsen i januar 2015

I Sundhedsudvalget tilsluttede vi os den store aftale i Region Syddanmark om sundhedspolitikken de næste 4 år. Overskrifterne er lønsomhed og forebyggelse, især i forhold til unødvendige indlæggelser, herunder genindlæggelser. Der er lagt op til et udvidet samarbejde med lægerne i almen praksis, altså vores familielæger. Det skal blive spændende at se, om vi kan holde kadencen, når der også skal skæres ned – men umiddelbart er det gode tanker. I kommunen har vi nu afsat penge til at begynde at genoptræne patienter, som har været indlagt med psykiske diagnoser, det er efter min og vores mening et stort fremskridt. Det betyder, at vi nu ligestiller psykiske og somatiske diagnoser, og at vi derfor på sigt bliver bedre til at overskue det at være patient – altså ude af stand til at varetage sin sundhed på egen hånd i en periode – og dermed kan få et andet syn og en anden tilgang til dem, som vi har i vores varetægt. Det har generelt været svært at tale afbalanceret om psykiske lidelser; måske kan vi nå frem til at tale om dem uden at pege fingre eller have misforstået medlidenhed, men blot opfatte dem som knyttet til de mennesker, vi gerne vil se og møde.

I Økonomiudvalget traf vi en afgørelse i fht. Fjellebroen, som kan vise sig principiel. Vi landede sagen midt imellem ejerens og naboernes ønsker, så han selv får ansvaret for den ekstra udgift til klimasikring (læs: højvande-sikring), mens han får sin byggetilladelse til samme niveau, som bygningen har nu. Så alt kan komme under tag, men der bliver ikke ekstra plads. Og øhavsstis-vandrerne må gå et par ekstra meter, når erhvervszonen udvides. Der var en sag på om en kommunal ejendom, som kunne sælges til et boligselskab og derved omdannes til almene boliger. Jeg var noget rystet over, hvor dyrt det er at bygge almene boliger og tænker, at vi må overveje snarest, om der kan tænkes andre boligformer. For dette gav ikke mening økonomisk i forhold til huslejen, som kommunen jo på en eller anden måde har part i gennem boligstøtten. Og lejlighederne var tilmed ret små.

I kommunalbestyrelsen blev udviklingsplanen sendt i høring. Det samme blev affaldsplanen. Jeg understregede det vigtige i borgerinvolvering, og vi mangler stadig at finde de rigtige håndtag til at få flest muligt involveret, forekommer det mig. Det bliver pt. ikke mig, som udvikler dem i kommunalbestyrelsen, da det blev oplyst, at jeg udtræder af kommunalbestyrelsen for at arbejde i Norge. Om det er slut for denne gang vil vise sig, men foreløbig er jeg, Morten Schjøtt, i Norge, og Kirsten Lundgaard indtræder i stedet.