Kommunalbestyrelsen i januar 2017

Januars møde var mindre omfangsrigt end decembers – heldigvis. Men der var alligevel et par principielle sager, hvoraf den ene gav noget debat. Det var spørgsmålet om regeringens ønske om vandrådenes genbehandling af en del af strækningerne, som så – efter regeringens mening – skal give mere produktionsjord. Det siges i den anledning, at regulerede strækninger ikke kan rumme god natur, men det er efter min mening noget vrøvl. Det meste af Danmark er på en eller anden måde reguleret, eller indrammet af regulerede områder. Så der er mere tale om en politisk markering – og en forarmelse af vilkårene for dyre- og plantelivet – end en reel vurdering af, om noget er klassificeret forkert. Jeg markerede naturligvis vores utilfredshed med forslaget. Pudsigt nok havde Åge Priisholm (DF) et forslag på dagsordnen – det blev nu taget af – som handlede om forbud mod jagt i et skovstykke. For at være på naturens side. Fint nok, men det havde klædt DF nationalt at gå imod lovforslaget om omklassificering af vandområderne og på den måde give naturen en håndsrækning.

Det andet principielle var tiltrædelsen af den Globale Borgmesteraftale. Som blot indebærer en reduktion af CO2-udslippet i kommunen frem til 2030 på 40%. Det er fint nok, men ikke godt nok. Det er ikke mere ambitiøst end det nationale mål og de mål, EU har stukket ud. Så det er godt, at vi forpligter os, men det flugter kun lige akkurat med de mål, som allerede ligger. Og er det godt nok? Det mener vi ikke. Vi må godt gå lidt foran og dermed være med til at bane vejen.

Udenfor dagsordnen har vi taget afsked med vores koncernchef, Jørgen Kyed. En anden koncernchef er sygemeldt. Det tyder på, at direktionens kurs koster nogle hoveder. Om det er godt eller skidt kan jeg ikke sige pt, og der er politisk opbakning til den nuværende kurs. Men det er ingen hemmelighed, at vi gerne havde set, at tingene kunne ændres med lempe, så vi ikke smider gode folk og god erfaring ud af svingdøren. Hermed tak for et godt samarbejde til Jørgen Kyed!