Kommunalbestyrelsen i maj

Mødet i maj faldt lige efter nyheden om en udligningsreform, som giver FMK 80 mio de første år, og netto 60 mio årligt. Det var gode nyheder, og jeg var ærlig talt lettet over beløbet – og det tror jeg, de fleste andre kommunalbestyrelsesmedlemmer også er. Nu mangler vi så at få lov til at bruge pengene. Det sker først for alvor, når servicedriftrammen, som fastsættes efter statens samlede råderum efter Budgetlovens rammer, og som finjusteres gennem økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet, hæves. Altså, hvis loven fx ændres eller økonomiaftalen giver kommunen mere og stat eller region mindre at gøre med. For sker det ikke, så kan vi kun bruge de mange penge på ekstra anlæg. Det vil jeg da også gerne, men først og fremmest vil jeg gerne rette op på ældreplejen, skoletildelingerne, den kollektive trafik og det forebyggende arbejde, kommunen udfører, og det er altsammen drift og ikke anlæg. Udover at der oplagt er brug for flere penge til at lappe hullet i Sundhed og Omsorg, hvor det specialiserede socialområde bliver mere og mere kostbart – sikkert af mange årsager, men ikke til at komme udenom. Så jeg venter spændt på, om servicedriftrammen bliver hævet. Og mens jeg venter, går gækken løs – vi får da brugt en del ekstra penge på gode ting, men brugt er de. Ekstra busser, eksternt tilsyn af hjemmeplejen, lejebil på havnen, “Fyn skal det være”, vandresti ved Haastrup og Øhavsmuseet. Der er sikkert endda noget, jeg har glemt gennem de seneste par måneder. Så jeg var absolut ikke stemt for også at reservere en million til Heartland via partnerskabsaftalen, hvilket reelt forlænger aftalen et år og dermed tager forskud på budgetforhandlingerne. Min argumentation gik dog kun på, at vi ikke får nok ud af aftalen, og det mener jeg også er rigtigt: Det er fint, at festivalgæsterne finder ud af, at der findes en kommune rundt omkring, men ærlig talt tror jeg ikke, det fører mange ny bosættelser med sig. Ambassaden, et festivaltiltag med mange sjove idéer og snakke, er helt og aldeles bemandet og betalt af kommunen, så hvis Heartland ikke vil have den, selv uden en aftale, er de da godt dumme! Og frivillige skal de have under alle omstændigheder.
Et andet punkt, som måtte give debat, var kommunal- og lokalplanlægning til fordel for et veteranhjem i Ølsted. Flertallet, bestående især af V og S, havde på mærkværdig vis slået fuld kraft bak og støttede ikke længere veteranhjemmet. Anledningen var borgerprotester i form af en skrivelse, som igen refererede til et gammelt og aldrig konsekveret tilsagn fra Broby Kommune. Jeg finder det fortsat mærkværdigt, at det skulle være nok til at sætte processen i stå for et initiativ, som alle kan bakke op om, når argumentationen mod et veteranhjem er så luftig og ukonkret. Men sådan blev det, og jeg håber blot, at skadevirkningen – at andre organisationer og potentielle samarbejdspartnere bliver skræmte – begrænser sig til, at SUF, organisationen bag veteranhjemmet, må have tænkt, at vi var tossede!
Vedtagelsen af den ny affaldsplan brugte jeg som afsæt til at give udvalgsformanden ret, når han mente, at kommunen kunne have lavet en bedre proces. Det mener jeg nemlig også! Selvom planen er tidssvarende, og dermed ikke skiller sig ud fra andre tilsvarende planer rundt om i landet, så kommer den ikke for alvor til at rumme ny idéer, ny gejst eller ny mål, udover det ikke uvæsentlige, at den hæver ambitionsniveauet til 5 procentpoint over, hvad vi er forpligtiget til at samle ind af genanvendelige materialer. Jeg er sikker på, at emnet kunne være en sand guldgrube af pletskud og skæverter fra borgerne, og dermed kunne både interessen og energien være løftet betydeligt. Jeg tror på, at det også havde givet et bedre resultat – alene høringssvarene antyder det – , men det må vi lade være usagt, for sådan blev det ikke.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at kommunalbestyrelsen åbnede kassen for corona-relaterede udgifter – så blev corona også nævnt i denne omgang!

Morten Schjøtt, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten FMK