Kommunalbestyrelsen i maj 2016

Hvad skal vi med By- og Egnsprofiler?

Det spørgsmål førte til debat i byrådssalen i Ringe, da profilerne blev præsenteret. Samme dag havde vores – stadig – ny kommunaldirektør, Helene Bækmark, udfoldet sin vision om en kommune, som var tættere geografisk på sine borgere, bl.a. ved at have medarbejdere placeret rundt om i lokalmiljøerne, hvor vi færdes. På den baggrund var debatten om særkender ekstra spændende, for er der noget i det lokale, som vi kan bruge til forankre stadig større borgerinddragelse og dermed få både bedre input og bredere debat om mulighederne i kommunen? Selv om det nok var et underliiggende tema, forblev det pakket ind i ord om selve profilen og deres anvendelighed, og der er vi først klogere, når handlingskataloget kommer ud i sensommeren.

Helenes vision var noget nær det eneste visionære, som var oppe at vende på månedens KB. Eneste andet debatpunkt var redegørelsen for regnskab 2015, og der var meningerne som ventet delt henover den politiske midte, da Omprioriteringsbidraget var nævnt som et accepteret faktum i redegørelsen. Det mener den røde side af KB ikke, at der er nogen grund til at fremhæve.

I Økonomi- og Sundhedsudvalget er arbejdet med Budget 2017 i fuld gang, og vi blev i Økonomiudvalget præsenteret for alle hovedoverskrifter. Jeg husker på stående fod ikke forslagene, men var noget rystet over omfanget af besparelser – jeg tror, det er det værste, altså mest dybtgående, forslag jeg har set endnu. Der er indkaldt til gruppeformandsmøde d.23, når forslagene er sendt ud til medlemmerne af KB og lige inden offentliggørelsen. Så vil det vise sig, om jeg står alene med min holdning, eller om vi kan være fælles om at afvise nogle af dem.