Kommunalbestyrelsen i maj – valgår

Udadtil blev denne måneds møde noget af det mest fredelige. Der var roserunder og almindelig god stemning, på nær et indlæg af Søren Clemmensen, Konservative, som skosede os alle for at have været for tidligt ude med en affaldsplan, når nu det var nødvendigt at revidere den allerede – reelt før, den var sat i gang. Det kunne jo være rigtig nok, men det var nok mere rigtigt, som Søren Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, replicerede, at i mange andre tilfælde har vi været for sent ude. Så bliver det noget jask. Nu kunne vi nøjes med at justere nogle ting og få nogle uafklarede punkter – affaldsindsamling i Faaborg by og ved sommerhusområderne – på plads. I den oprindelige plan savnede jeg mere ambition, men måtte lade mig overbevise om, at den centrale sortering giver mulighed for at sætte sorteringsgraden op. Men jeg kan nu ikke tro, at det ikke giver mening med rigtig god kildesortering, og det vil jeg nok holde fast i. Hvis ikke borgerne forstår, hvad de står med og skal forholde sig til, så kikser det garanteret undervejs. Så det vil jeg naturligvis holde øje med – at vi alle bliver informeret tilstrækkeligt om, hvad vi kan gøre, og hvordan det skal gøres.
Diskussionspunktet om en økonomisk handleplan for Socialområdet blev taget af. Det var godt, for løsningerne er efter min mening ikke holdbare. Det er rimeligt at se på særbevillinger og ekstraudgifter på forskellige områder (BPA-ordning og botilbud), men de beløb, man fra administrationens side og derpå udvalgets regnede med at spare, er alt for højt sat. Så der er brug for en håndsrækning på området, så vi må se, hvad udvalget finder ud af. Der var åbenbart også nyt fra Fynbus i sagen om udbud af busdrift fra 2024, så det skal også lige vende i udvalget. Udkastet lyder ellers på at antage det miljømæssigt mest fordelagtige drivmiddel under hensyntagen til økonomien, så det kan jo blive hvilket som helst.

Udenfor mødet ser det sort ud for økonomien i overslagsårene. Det er ikke en decideret nyhed, men eftersom budgettet rykker tættere på, vakler vi også i kommunalbestyrelsen mellem håb og…fortvivlelse?! Det er ikke muntert, hvis vi skal til at spare voldsomt, og jeg vil helt sikkert komme til at hive det velkendte forslag om at hæve skatten op fra dybet. Igen. Selvom det kan blive svært at få meget økonomi ud af, alt i alt, så kan det være det mest konstruktive og rimelige i en økonomisk blindgyde. Om det så har gang på jord i denne omgang er ikke til at vide.

I Handicaprådet arbejder vi stadig på at få enderne til mødes. Samarbejdet mellem DH og administrationen må godt blive bedre, og de forskellige sager i avisen afspejler en skepsis hos DH til, at det kan lade sig gøre. Så der er noget at reparere på og ingen undskyldninger for ikke at forsøge.

For mit eget vedkommende har jeg også været i avisen og igen for noget, som jeg helst var foruden: Jeg er arbejdsløs, og det skulle gerne være en midlertidig tilstand. Derfor har jeg taget den tunge beslutning af egen drift at gå et trin ned på listen og overlade pladsen til Kirsten Lundgaard. Med medlemmernes velsignelse. Det skulle gerne give luft til at finde og bestride et fuldtidsjob, og så må politikken vige. Ærgerligt, at det ikke lykkedes at finde en passende deltidsbeskæftigelse, men sådan blev det. Alle de bedste ønsker for Kirsten – der bliver nok at se til!