Kommunalbestyrelsen i november

Af Morten Schjøtt
Novembers møde blev afholdt i Ferritslev. Programmet var nu ikke særlig lokalt. Stridspunkter blev ny byggegrunde på Avernakø, omorganisering af IT, lovgrundlag for forårs-SFO, finansiering af sløjfet spareforslag (OE-forslag) og anvendelsen af Algade 62-64 i Ringe. I Algade handlede det om bygningshøjden, og den skal vi ikke tage stilling til før lokalplanforslaget foreligger. Men det var et fredeligt punkt at være uenig om! Anderledes kritiske var vi nogle stykker omkring finansieringen af OE-forslaget, som altså ikke var blevet til noget. Det er en helt gammel sag, og det virker fuldstændig fjollet, at de berørte områder skal holde for i dag, flere år efter forslaget er blevet skrottet. Konsekvensen bliver en lidt ringere normering – så lidt, at det nok ikke vil koste pædagoger i den enkelte institution, men alligevel vil kræve tilpasninger i form af lidt mindre vikardækning, en medhjælper i stedet for en pædagog eller noget i den retning. Så jeg var imod i selskab med SF og Alternativet.

Omorganiseringen var et selvmål for os kritiske politikere, for den var varslet og godkendt på mødet i juni. Vi efterlyste en klar begrundelse, men den skal man altså tilbage til juni for at finde. Jeg udtrykte bekymring for budgetdelen, vil IT nu blot blive en lille del af Arbejdsmarkeds budget, og dermed måske blive underprioriteret? Men situationen er vist ikke anderledes, end den var før omlægningen ift. garantier for status quo. Forårs-SFO fik ord med på vejen, Mads Holdgaard og jeg var enige om at mene, at der var tale om en tilståelsessag, når man nu søgte lovgrundlag for den i dagtilbudslovgivningen i stedet for i folkeskoleloven. Men vi fik ikke helt sagt, hvad pointen var: At vi fremdeles anser for at være en spareøvelse, da det indirekte medfører dårligere økonomi for børnehaverne. Det gør det, fordi de nu har relativt ringere normering overfor børnenes alder – de ældste er der jo ikke længere, når de går i forårs-SFO. At forårs-SFO isoleret set er en succes, kan alle være enige om er godt!

Kommuneplanen for Avernakø tilsiger, at der ikke kan bygges huse på den placering, som var til debat i Ferritslev. Det holder jeg fast ved, da der ikke er konkrete planer, usikkerhed om en anden placering og, vigtigst, et større projekt i gang, som inddrager øerne og som skal give dem nogle muligheder for dialog dem selv imellem og en slags plan ift. omverdenen. Så er det utidigt at fastlægge nogle placering for nærværende.

Hvad der ikke fyldte alverden, men som kan komme til at betyde meget, er den fortsatte dårlige økonomi i Sundhed og Omsorg og det forhold, at kommunen nu ser ud til at komme til at overskride sin servicedriftramme, som jo følger af en aftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Det er der ikke noget alvorligt i, men tendensen er landsdækkende, og så bliver det alvorligt. Den dårlige økonomi i Sundhed og Omsorg skyldes ganske vist også, at afgiften til staten for antal indlæggelser er helt mørkelagt- vi aner ikke, hvordan den udregnes, og derfor kan vi ikke prøve at afbøde den. Og videre følger af den dårlige økonomi, at de andre områder på sigt må holde for, og det komme til at ramme alle, både ældre og yngre. Det er klart, at der ikke var grund til en lang drøftelse på mødet, da vi ikke kan gøre ret meget her og nu.

De få lokale tilhørere fik altså en broget debat om alt muligt, men også mulighed for at blive lidt klogere på lokalpolitik. De roste os bagefter for den gode tone og mente, at “det været mere spændende, end de havde troet”! Og det er da lovende!