Kommunalbestyrelsen i oktober 2015

Budgettet blev vedtaget ved andenbehandlingen. Dvs. at det forslag, som alle andre partier end Enhedslisten stod bag, blev vedtaget som ændringsforslag til det forslag, som blev præsenteret ved førstebehandlingen i september. Det oprindelige forslag er sammensat af administrationen – efter at det har været igennem fagudvalgene og blevet kommenteret af politikerne – bestof af knap 200 spare-, anlægs- og driftsforslag. Det må siges at være rimeligt uoverskueligt, og hvis man vil noget nyt, så skal man være tidligt ude og kende nogle gode venner! Der var to forslag fra borgere om ny drift – altså noget, der skal bruges penge på – og de fik ikke et ben til jorden.

Undervejs i budgetforhandlingerne nævnte jeg, at jeg ikke kun ville lave politik gennem besparelser. Med andre ord, at jeg også ville lave noget, som var mere visionært end blot at fjerne penge i ën kasse og lægge dem i en ny. Vores ændringsforslag var derfor mere tværgående – vi satsede på én gang på kollektiv trafik uden at lægge os fast på modellen, og på små forbedringer og lidt færre besparelser ved at foreslå skatten hævet. Det blev selvfølgelig stemt ned, men signalet er hørt. Det er nu op til os at finde nogle fokuspunkter, hvor vi kan komme med gennemarbejdede forslag, som så kan indgå i budgettet fremover, uanset om vi er med eller ej.

Andre punkter var høringssvar til regionen om udviklingen fremover og opfølgning på mindre sager.