Kommunalbestyrelsen i oktober 2017

 Af Morten Schjøtt, Kommunalbestyrelsesmedlem

Ved andenbehandlingen vedtog vi budgettet. Flere gjorde, helt berettiget, opmærksom på, at ganske vist var det et budget, hvor vi tilførte flere områder flere penge, men det skete på baggrund af års nedskæringer. Så var der grund til stor jubel over enigheden? Jeg synes det. Det var godt, at vi kunne være med i år og vise den gode vilje, når der nu angiveligt ikke var tale om nedskæringer, for det baner vejen for de særstandpunkter og forslag, som givet vil kunne splitte kommunalbestyrelsen i den kommende periode.

To andre emner, som fyldte min blok, var sløjfningen af det tostrengede kloaksystem bl.a. ved Radby og døgnbehandlingen på øerne. Det første var jeg meget i tvivl om, da perspektivet er fortsatte overløb fra kloaksystemet ved store regnmængder. Håbet er, at grundejerne udtræder af kloakfællesskabet, når det kommer til afledning af regnvand. Dvs. at de sørger for faskiner på egen grund. Men er det godt nok? Hvis vi kan komme ned på næsten intet overløb, er det så ikke merprisen værd? Jeg lod tvivlen vinde og stemte for, men er ikke sikker i min sag.

Hvad døgnbetjeningen angår er jeg sikker på min holdning: Selvfølgelig skal øboerne have mulighed for at bo på øerne, også når de skal have pleje. Der, hvor sagen stod på mødet, var ved vedtagelsen at et brev til Ankestyrelsen om kommunalbestyrelsens holdning. Den var, som følge af en tolkning fra Ældreministeriet, at øerne må nøjes med selvorganiseret hjælp efter §94 i Serviceloven. Men: Der er lige kommet en udtalelse fra Ankestyrelsens kommunale tilsyn, og jeg synes ærlig talt, at den burde have været vedlagt punktet. Så havde jeg stemt anderledes! I respekt for den førnævnte tolkning og det nyligt vedtagne budget, ville jeg have ment, at sådan stod sagen, og så måtte vi lave om på det ved næste budget. Men udtalelsen siger ret klart, at øerne har krav på hjælp døgnet rundt, og så er der jo ingen grund til at trække sagen i langdrag, endsige appellere til Ankestyrelsen om at komme til et andet resultat. Så der skulle stemmeafgivelsen have været en anden.

Fra den underholdende side kan jeg fortælle, at ”de røde” slog til og bankede ”de blå” med 6-5 i showkampen i Ryslinge!