Kommunalbestyrelsen i september 2017

 

Af Morten Schjøtt
Kommunalbestyrelsesmedlem

 

Kommunalbestyrelsen i september 2017

Budget, budget! Forhandlet og aftalt, klar til vedtagelse i oktober. Der er meget godt, mange gode tanker bag budget 2018, men også rigtig mange løse ender og en underlig trækken tov mellem tillid til administrationen og vilje til at ville have hånd i hanke med det hele selv politisk. Sikkert et resultat af debatten om ledelse. Og en følge af de mange huller, som skal lappes efter år med nedskæringer.

På Økonomiudvalgsmødet blev en udskydelse af renoveringen på Nordagerskolen diskuteret. Formålet med udskydelsen skulle være at give liv til planerne om en udvidelse af Midtfyns Fritidscenter, som så også skulle bruges af skolen. Men vi savnede belæg for den økonomiske forankring af projektet, selvom jeg nok kunne have lyst til at føje skolen i blot at udsætte.

Et punkt på KB var omstillingen af Øfærgen til hybriddrift, og det er der perspektiv i. Pengene burde nok kunne findes i en anden kasse, nemlig én til energiomstilling og – effektivisering. Den er på min ønskeseddel!

Endelig havde der i tiden op til KB været debat om P.U.Bruunsvej i Faaborg, hvor en tom, kommunal grund skal bebygges. Jeg havde været på besigtigelse og mener, at der ikke var belæg for, at alle rekreative muligheder med bebyggelsen går fløjten. Så ja tak til fortættelse og udnyttelse af kommunale kvadratmeter. Om det så er muligt at sælge grundene, er en anden sag!