Kommunalbestyrelsen i september

Septembermødet i kommunalbestyrelsen var, udover førstebehandlingen af budgettet, præget af en række ekspeditionsager. Det er den bedste beskrivelse af et møde, hvor den længste debat gik på en navneændring for Heldagsskolen. Helt naturligt, når budgettet fylder det meste på de indre linjer. I forhandlingerne var der en del snublesten, bl.a. spørgsmålet om daginstitutionsudvidelsen i Nr. Lyndelse eller Nr. Søby. Og Øhavsskolen som én eller to afdelinger. Det viste sig, at det ikke var vanskeligt at løse, og forhandlingerne var alt overvejende både hyggelige og konstruktive i udvekslingen af informationer. Efter det stod klart, at det kunne blive et budget uden besparelser, var mit fokus at gøre indsatsen på klima- og miljøområdet bedre. Det er et område, hvor vi som kommune kan gøre det meget bedre, og det bliver nok snart et område, hvor vi også godt kunne bruge nogle flere midler. Men lige nu er indsatsen omsluttet af §17 stk.4-udvalget om FN´s klimamål og arbejdet med klimaplaner i regi af dk2020, så konkrete tiltag afventer de to, meget forskellige, tilgange og processer.
Budgettet blev afsluttet fredag d.18, og jeg sendte sporenstregs den forberedte pressemeddelelse ud, og er ellers gået i tænkeboks for at fundere over, hvad årets resultat kan bruges til.
I Arbejdsmarkedsudvalget havde vi en meget relevant diskussion om den fremtidige organisering af sprogundervisningen for udlændinge. Der er flere, mig selv iblandt, som gerne ser den organiseret af kommunen selv, så vi kan få fordelt undervisningen rundt om i kommunen og dermed sikret det bedst mulige fremmøde (det er i øvrigt obligatorisk, og transport er for deltagernes egen regning) og det største engagement mellem frivillige lektiehjælpere og brugerne. Der blev ikke truffet en afgørelse, da sagen skal belyses bedre.