Kommunalbestyrelsen i september

Af Morten Schjøttdlem af kommunalbestyrelsen

Septembermødet var naturligvis præget af førstebehandlingen af budgetforslaget. De bekymrede miner var mange, og jeg bar selvfølgelig én af dem. For det var og er oplagt, at selv om vi kunne hente pengene i kassen eller kombinere nogle moderate besparelser med et kassetræk eller anden finansiering, så ser overslagsårene meget bekymrende ud. Og selv om vi kun lægger budget for ét år af gangen, skal årets budget jo helst give mening også næste år. Jeg hørte i debatten, at de andre mener, at en udligningsordning vil komme os til gode – det er uden tvivl rigtigt, at hvis alt er i spil, vil vi stå bedre, men de forslag, som indtil videre har været fremme, har ikke været særligt gunstige for kommunen. Så, alt i alt, vi var bekymrede og med god grund. Som bekendt sluttede forhandlingerne for mit vedkommende, da der viste sig at været et totalt flertal mod en skatteforhøjelse, hvilket ellers kunne have pyntet på overslagsårene.

Resten af mødet var højt belagt med lokalplanforslag, og jeg var skeptisk over for to af dem: forslaget om boligbyggeri ved Jomfrulågen i Faaborg og i Rynkeby ved Ringe. Begge steder fordi der var relevante – efter mit skøn – indsigelser mod dem. I Faaborg handlede det om at modificere projektet til det meget bedre, i Rynkeby om at placeringen var uheldig til en så fortættet boligmasse. Jeg blev stemt ned med piber og trommer, men er dermed alvorligt i tvivl om, hvordan vi så skal komme borgerindsigelser i møde. Kort sagt kan man sige, at det ikke helt fungerer med vores styring efter 64B, hvor beslutningskompetencen ligger i kommunalbestyrelsen, når alle disse forslag klappes af i udvalg med begrænset repræsentation. Selvom der ikke lige er et alternativ på trapperne. Det kan selvfølgelig lyde som et surt opstød; til mit forsvar gælder, at ingenting er statisk, så vi skal tænke os om, så vi får de bedste løsninger.

Endelig er der for alvor kommet gang i arbejdet i §17.4 udvalget om Fremtidens Skole, og det tegner positivt!