Kommunalbestyrelsesmøde i februar 2017

Der var demonstration af 10-12 FOA medlemmer. En stille demonstration imod lønnedgang og besparelser på SOSU området.

Dagsorden til mødet var ikke lang. Men der opstod en del debat. Til tidlig SFOstart skulle frigives penge til ombygning. Da tidlig SFO er vedtage, var det et spørgsmål om en beslutning om frigivelse af pengene til opstart. Der var fremlagt et forslag til kommisorie om “Fremtidens skole” til et §17 stk 2 udvalg. Et undersøgende udvalg. Jeg kunne kun læse effektiviseringer ind i det, selv om jeg blev belært om, at det var ikke det, der var meningen. Jeg stemte imod. Fyn-Als broen er vi selvfølgelig imod. Nej til at sende flere penge den vej. God oplevelse at være tilbage på stolen. Det var lidt som om der allerede er ved at være valgkamp. Men der var jo også mange tilhørere. Kirsten.