Koomunalbestyrelsen i september 2015

Kommunalbestyrelsesarbejdet har været præget af budgetarbejdet, Budgettet fremlægges første gang i på et kommunalbestyrelsesmøde og kommenteres overordnet. Det skete også denne gang med markeringer om viljen til samarbejde og enkelte markeringer. Jeg tilsluttede mig og erklærede samtidig, at det ville blive meget svært at nå til enighed, da årene fremover skriger på merfinansiering. Og der er vi forholdsvis alene om at mene, at skatten gerne må stige – for at undgå hårde nedskæringer. Sydfyns Borgerliste har dog sagt det samme.                                                                                                                                                                                                    Så udgangspunktet har været at have meget små krav til ny drift og til anlæg – alligevel løber det op. Og så er der kun en mulighed i min – vores – optik: Hæv skatten. Og bevar dermed et rimeligt serviceniveau i kommunen. Eller kald det velfærd – det kommer ud på ét!

Ellers var mødet præget af debatten om hallerne. Vi har ment, at en tildeling efter aktivitet er rimelig, men da det stod klart, hvor store konsekvenserne var for hallerne, så slog vi bak. Konsekvenserne er en drift, hvor frivillige i løbet af et år skal ud at finde op til 150.000 for at beholde de niveau, de har nu i hallerne. Det vil betyde, at flere af hallerne vil være lukningstruede – ikke som følge af mangel på engagement, men fordi man ikke kan nå at omstille sig hurtigt nok. Der har været flere forslag til forbedring i spil, og de har alle handlet om at jævne vejen lidt for de små haller – især dem, som har en skole som “kunde”, og så tilsyneladende skal straffes oveni. Det er ikke rimeligt! Men de er blevet stemt ned løbende, både i Økonomiudvalget og nu senest i kommunalbestyrelsen. Så det blev en ringe og usolidarisk løsning, som nok vil få nogle haller til at dreje nøglen om.

Andre emner var skolesammenlægningen i Faaborg. Her stemte jeg imod ud fra en holdning til en sqmmenhængende skole – og en sammenhængende ledelse (en leder på hver enhed). Og så skulle politikken i et fælleskommunalt samarbejde afstemmes – efter en fin indramning af formålet fulgte en kort passus med sørgerand: Fokus for 2016 var stram styring af omkostningerne på et lavere niveau. Og det lige efter, at man havde sagt, at der manglede evidens (=viden) på området, og der nok skulle udvikles nye tiltag! Jeg rejste mig og sagde, at det var vanvid. Og det er det nok, det er i hvert fald trist, at penge bliver omdrejningspunktet for det hele, og ikke blot et middel til at nå gode mål.

Sidst på måneden vil andet borgermøde om den ny sundhedspolitik blive afholdt. Det bliver spændende at høre, hvad herr og fru Opland mener om det! Inden da har vi fået høringssvarene til budgettet – der vil nok være rigtig mange, som mener, at det kommer til at gå ud over dem. Og mange med rette. Til det er kun at sige; Stå frem, gør jeres mening gældende og lad os over tid finde nogle tålelige løsninger – husk, at vi politikere er jeres repræsentanter, så brug os og fortæl os jeres historier så ofte, det giver mening.