Ordførertale til andenbehandling af budget 2022

Lidt i god tid: Budgetforhandlingen er først i KB på tirsdag. Men det er godt at være forberedt!

Min stedfortræder, Kirsten, holdt i sit oplæg ved førstebehandlingen af budget 2022 et indlæg, som fastslog, at der var tale om minimumsbudget med fokus på drift af det, vi har. Nu, efter endt forhandling, er billedet desværre det samme: Mange gode indsatser er fastholdt, enkelte relevante initiativer og tiltag er strøget – lad mig nævne klippekortet på ældreområdet og initiativet ”Sammen om livet”, som skulle til at virke blandt foreningerne – men alt i alt er der ikke foretaget de store nedskæringer og driften fortsætter stort set upåvirket – en del gode tiltag fra de foregående år er videreført. Så hvorfor står Enhedslisten så udenfor? Af to gode grunde: For det første ville vi have gjort besparelsen internt i organisationen mindre. Under betegnelsen Hverdagsomstillinger blev der præsenteret et forslag, som sparer 1,3 promille af det rørlige budget. Det lyder som ingenting, men er langt mere end det. Deler man det ud, vil nogle områder og institutioner blot opleve, at de får mindre mellem hænderne. Sparer man pengene centralt i stabene, vil nogle opleve, at de skal løbe stærkere for at levere mere. Hvordan rimer det med gode arbejdsforhold og et ønske om at nedbringe sygefraværet? Meget dårligt, synes vi i Enhedslisten. Derfor foreslog jeg under forhandlingerne, at vi nøjedes med at lægge 1 promille ud som sparemål. Det var der ikke tilslutning til, og jeg tog så konsekvensen og gik. Den anden gode grund, som er iøjnefaldende, er, at vi ender med et plus på bundlinjen i år. Ganske vist ser det sort ud i overslagsårene, men den situation har vi været i før – og alligevel lykkes det at lave budget hver gang. I år, hvor der er valg og ekstra opmærksomhed på budgettet, synes jeg i sandhed det afspejler en fattig og resignerende kommune, hvis vi ikke tør bruge nogle penge – når vi nu har dem – og vise, i hvilken retning vi forestiller os, at kommunen skal udvikle sig. Derfor er det oplagt at lave et alternativt budgetforslag, som tager en lille bid af overskuddet og som signalerer et lille skridt ud i det uvisse – til gengæld er der så noget at arbejde med, nogle ny penge, som ikke forlængst er disponeret. For er det ikke fattigt, hvis vi tør sætte retning, men nøjes med sikker drift? Som så ikke er mere sikker, end at der sandsynligvis skal spares igen næste år, og sikkert næste med.

Enhedslistens forslag er, kort gengivet, at vi viderefører ekstrabevillingen til Bosted Korinth – det giver gode resultater. Vi sparer lidt mindre endnu under ”Hverdagsomstillinger”, så beløbet lander på 2 mio. Det er nok til, at de konstruktive kræfter skal i spil, men ikke ødelæggende for ret meget. Det svarer så rundt regnet til 0,8 promille. Vi viderefører ikke den centrale bosætningsindsats, men bruge i stedet lidt flere midler på byggesagsbehandlingen. På anlægssiden omdisponerer forslaget midler fra jordkøb til udstykning til jordkøb til drikkevandssikring og skovrejsning. Der ligger ikke faste planer for det, så der er noget at arbejde med for udvalget. Samtidig afsættes midler til mere handicapvenlige stier og til et byttedepot for byggematerialer, som borgerne kan benytte sig af.

Samlet giver det et lidt større træk på driften – som der stadig er overskud på – og den tekniske anlægsramme bliver fyldt helt ud. Så intet er ændret i de balancer.

Vi må (også) være offensive. Jeg tror bestemt, at der rundt omkring i partierne sidder nogle, som sagtens kan se fornuften i det forslag, som Enhedslisten lægger frem, og de har nu muligheden for at tale varmt for det ene eller det andet – eller for at inkorporere det i deres egne forslag i udvalgene eller til budgettet næste år. For sådan er politik også – det er de rå mandattal, som er afgørende, og ikke nødvendigvis fornuften eller visionen. Men så er det jo godt, det er valgår, så offentligheden kan se, at der er alternativer og sprækker i overfladen.

Jeg takker gruppeformandskredsen for gode, hyggelige og konstruktive forhandlinger, som vi naturligvis altid deltager i for at nå resultater. Mange tak til organisationen, som leverer forslag, regnekraft, formuleringer og almindelig opbakning i den omfattende proces, det er at lave et parlamentarisk budgetforslag. Med disse ord vil jeg overlade det til forsamlingen af tage stilling til forslaget.

Morten Schjøtt