Pressemeddelelse: Enhedslisten i Faaborg-Midtfyn udtræder af forhandlingerne om budget 2016 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Efter to møder blandt gruppeformændene har Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn, Morten Schjøtt, valgt at forlade budgetforhandlingerne. Det sker efter gennemgangen af OE-forslagene, Ny Drift og anlægsområdet.

Morten Schjøtt: “Det var tydeligt, at der var for langt til et kompromis. Vores indstilling var, at efter at de rene effektiviseringsgevinster var høstet, måtte tiden være kommet til at se på indtægtssiden. Det har ikke være løftet direkte ind i forhandlingerne, men de prøveballoner, som har været sendt op, er forsvundet i det tomme rum.”

Enhedslistens repræsentant forlod forhandlingerne på det stade, hvor budget 2016 kunne være lukket, hvis der havde været enighed om prioriteringerne. Derimod ser tallene for overslagsårene ud til at kunne give overordentlig store udfordringer. Og det har gruppeformandskollegiet naturligvis forsøgt at forholde sig til.

Morten Schjøtt: “Allerede på nuværende tidspunkt er der i resten af kollegiet enighed om besparelser, som efter min og lokalafdelingens mening går for vidt. Det er ikke nødvendigvis store beløb, men herfra kan det kun komme på tale for mig at gå på kompromis. Og jeg har strakt mig et pænt stykke allerede. Så nu må det være slut, og flertallet må bære ansvaret for det endelige resultat.”

Igen i år har forhandlingerne fundet sted i en god og konstruktiv atmosfære. De pågår en tid endnu, hvorefter de efter planen lukkes sidst i næste uge.

Morten Schjøtt: “Vi vil gerne deltage og forsøge at gøre vores indflydelse gældende. Det er klart, at når vi ikke kom med i forliget sidste år, så var chancen mindre i år. Det er ærgerligt, at det ikke kan blive til et fuldtonet forlig, men med udsigterne i overslagsårene – dvs. 17,18 og 19 – så skal der flere indtægter til. Ellers kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan vi skal få det til at hænge sammen. Vi kunne sidste år have taget en “gratis” skatteforhøjelse, og igen i år ville det gøre en forskel i årene, der kommer – for slet ikke at tale om, at vi kunne have taget nogle stygge forslag af bordet.”

Enhedslisten fremlægger sit eget forslag til budgettet til andenbehandlingen i kommunalbestyrelsen i oktober.