Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18.5.2019

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18.5.2019

Tilstede: Vibeke, Kirsten, Morten, Alvin og Kit. Referent: Morten

  1. Valgkamp: Vi har vores program for resten af valgkampen klar. Vibeke ser gerne, at vi dukker op til vælgermøderne. Kirsten sender opdaterede lister over vælgermøder ud. Arrangementet d.29. på stationen planlægges løbende, Kirsten er tovholder og tager fat i de aktive, når det bliver relevant.

  2. Mødet d.5. er aflyst, da flere er optaget som valgtilforordnede. Næste møde er d.18.juni (Ringe), hvor vi evaluerer valgkampen.