Referat af medlemsmøde 3. september 2017

Referat fra medlemsmøde onsdag 3. september hos Allan Bech, Sybillesvej 82. Korinth. Kl 15.00 – 17.30.
Til stede: Kirsten, Anne-Mette, Alvin, Jytte, Allan, Lars, Thomas, Morten

Referent: Jytte

 1. Dagsorden godkendt.
 1. Referat godkendt. Kan sættes på hjemmesiden.
 2. Allan gennemgik økonomien. Morten har fået regning på annoncer, det skal laves om.
 3. Siden sidst. Kirsten, Alvin og Thomas har været til storkredsmøde. Referat er sendt ud. Der var nye forslag til valg af folketingskandisater og Lars og Jørgen Knudsen stillede tillægsforslag om at folketingskandidater skal vælges fra regionen, så man er nærmere på sin repræsentant i FT.

Regionen har indgået valgforbund med Alternativet.
Mødet med SF 23. august gik godt og der fortsættes med valgforbund.

Morten var med på Fyns Folkemøde 2. sept.
Der er offentligt møde 12. sept. 17.30-20.30 om den offentlige trafik. Thomas, Anne-Mette og Morten deltager.
Anne-Mette har hørt fra en elev på Kværndrup Skole, at de arbejder op til 4 timer uden pause. Anne-Mette undersøger det nærmere. Det skal på dagsorden næste gang.

 1. Egeskov Marked 15.-17. sept. Der blev lavet plan over, hvem der skal være der. Thomas er kontaktperson.
 2. Hjemmesiden er lagt ud. Der skal tilføjes en side om nyheder fra regionen. Kandidater til kommunalvalget skal lægges ind med billeder og tekst. Kandidater sender en tekst til Jytte, som bliver lagt ud sammen med billedet.
 3. Pernille Skipper er i Odense hele dagen 7. sept. Vi har endnu ikke et program, men det er op til de enkelte, hvis de vil tage derop.
 4. Kirsten og Anne-Mette har fundet på at uddele små karseplanter som symbol på et grønt parti samtidig med en græsrodsbevægelse. Alle bedes tænke over, hvordan det kan gøres med karsen og et Ø.
  Læserbreve: emner kan være boligpolitik med billigere boliger, manglen på lærepladser, transportproblemet, tilskud til hallerne, nedlægning af forsamlingshuse.
  Lars bemærker, at EL har besluttet, at arbejde for, at folk kan blive boende i sit hus, f.eks. ved opkøb af huset.
  Der blev talt om muligheden af en kommunal indkøbsvogn eller transport til indkøb.
  En landsbybus.

I det store og hele om at styrke det lokale samfund.
Kirsten har reserveret campingvognen 15. okt. til 15. nov., så vi kan stå med den på udvalgte steder.
Husstandsomdeling bliver organiseret senere.

 1. Kommunale sager. Der er talt om fjernvarme i Ringe. Morten mener ikke, det er så god en idé, da man bruger flis, og man derfor låser sig på en udvikling, hvor el er mere fleksibel og dermed bedre i fremtiden.
  Ø-færgen overgår til hybriddrift.
  Morten fremviser kommunalbudgettet og der er prioriteringsmøde hos Morten onsd. 6. sept. kl. 19.00.
 2. Næste møde er tors. 28. sept. kl. 17.00 til 20.00 hos Allan.