Referat af medlemsmøde d.5.5.2020 på Zoom

Medvirkende: Vibeke, Allan, Kirsten, Alvin, Kit, Eva, Helle, Annemette og Morten (referent). Vært: Marianne

  • Præsentation og introduktion til mødeformen. Alle fortalte lidt eller meget, så deltagerne var bekendt med hinanden.

  • Morten fortalte om kommunens indsats ifm. Corona. Der er naturligvis tale om en stor indsats, der har betydet mange ændringer og opretholdelse af et stort beredskab. Samtidig har der nok været nogle eller mange tilfælde, hvor mennesker, tilkendt en ydelse, ikke har fået, hvad de har haft brug for. Vi talte derefter om værnemidler, tallene i regionen under ét, det betimelige i at åbne behersket og de generelle retningslinjers formål med at hindre lange smittekæder, samt om de unge og deres behov for at normalisere hverdagen – fx ved at komme i skole. Vi opfordrer til at udvise kreativitet, så det kan lade sig gøre.

  • Allan fortalte om økonomien og gennemgik regnskabet frem til nu. Der er 55.441 kr i kassen. Kirsten bemærkede, at vi – på trods af den gode kassebeholdning – skal tænke på, at vi næste år får en hel stribe udgifter under forberedelserne til kommunalvalget. Bl.a. går Mortens bidrag pt ned til 1800 pr. måned. Vi drøftede også et bidrag til Redox’ udgivelse om udviklingen på den voldelige højrefløj og enedes om en symbolsk donation på 500,-

  • Dagsordenen til KB tirsdag d.12. forelå. Der var en række punkter, som Morten introducerede for deltagerne, hvorefter der var spørgsmål/kommentarer og svar om affaldsordningen og lokalplanen for veteranhjemmet i Ølsted. Mødet afholdes vistnok på kommunens facebookside fra kl. 17.

  • Under ”eventuelt” blev det nævnt, at vi kan lære af den ny, digitale mødeform og måske integrere den i almindelige møder. ”Veterandagen” – d.25. maj – blev også præsenteret; Eva Flyvholm deltager, og der er arrangeret et besøg på det nuværende veteranhjem i Vøjstrup. Derefter er der planlagt et offentligt møde med paneldebat på Polymeren i Årslev. Program foreligger snarest! Vibeke foreslog, at vi benyttede lejligheden til at koble indsatsen for traumatiserede flygtninge på temaet, og Marianne gjorde opmærksom på, at der er et rehabiliteringscenter for flygtninge med traumer i Odense.

Mødet sluttede – tak til alle for godt samarbejde og gode kommentarer!