Referat fra bestyrelsesmøde 3.2.2021. Zoom-møde

Til stede: Allan, Morten, Vibeke, Alvin, Kit, Annemette, kirsten.

  1. Udgået
  2. Økonomi: vi drøftede ideer til arrangementer i valgkampen. Fra regionens miljøudvalg er et forslag om at sejle igennem Lillebælt og lægge til i havnene. Det er vi enige om at vi bakker op om. For at få det regionale og det kommunale til at spille samme. Biografreklamer skal undersøges for effekt og pris. Cykelsafari rundt i kommunen.
  3. Byrådet: Budgetforhandlingerne til 2022 er så småt gået i gang. Nye sparerunder. I forhold til dagsorden så drøftede vi punkterne 45, boks butikker 46, nedsættelse af udsatteråd og 48, slankere ledelse på børneområdet. Husk byrådsmødet er 9. februar og hvis nogen har bemærkninger eller spørgsmål til nogle af punkterne så mail til Morten.
  4. Digitale medier: Vi beder Marianne Pacarada om at give os en oplæring i brug af de forskellige platforme. Kirsten aftaler med Marianne.
  5. Forslag om statsborgerskab: bestyrelsen sender støtte til forslaget på afdelingens vegne.
  6. Borgerforslag: Nej til e-breve fra kommunen i weekenden. Gå ind og støt forslaget .Morten har det på dagsorden i arbejdsmarkedsudvalget.
  7. Generalforsamling udsættes til 11.april.
  8. Næste medlemsmøde tors 4.april.