Referat fra bestyrelsesmøde 4.9.2019

Bestyrelsesmøde, Korinth, 4.9.2019

Til stede: Allen, Lars, Kirsten, Annemette, Alvin, Morten (referent)

Ordstyrer: Kirsten

Dagsorden godkendt, Allan serverer dejlig tomatsuppe og læskende drikkevarer.

  1. Morten orienterede om budgettet, i særdeleshed anlægsforslagene og lagde op til debat om strategien for forhandlingerne. Det er ikke sandsynligt, at vi er med i budgetforliget, men da besparelsesforslagene er dårlige og uigennemtænkte, må vi konstatere, at kommunen er nået til vejs ende med kreativitet og retning for forandring. Vores modtræk er en fuldstændig satsning på den kommunale velfærd og en tilsvarende afvisning af anlægsbåret udvikling i stor stil og projekter, som kan karakteriseres som prestige – også selvom de har en god kerne.

  2. Morten orienterede om punkter på kommunalbestyrelsens dagsorden. Den er ikke så omfattende, men rummer et par principielle sager. Morten skriver et kort oplæg til medlemmerne til debat.

  3. Regnskabet er positivt, der er penge i kassen. Godkendt.

  4. Medlemspleje og synlighed. Der er forslag om filmvisning og åben medlemsaften. Morten og Kirsten vil igen kontakte nogle af de ny medlemmer. D. 13. og d.20. vil vi lave gågadedebat om budgettet og vores tilgang, det er aktuelt og vi satser på at servere kaffe. Morten taler med kaffemanden og Kirsten snakker med Brugsen i Faaborg. Første gang i Faaborg kl. 16-17. Fredagen efter i Ringe kl. 15-17 med kaffe! Filmvisning diskuterer vi næste gang.

  5. Orientering fra Kirsten om møde i Regionen. Hun opfordrer til, at vi bevarer den gode tone og respektfulde omgang, da det giver problemer andre steder, når der netop er dybere uoverensstemmelser.

  6. Pippi-modellen: Vi afholder et temamøde om modellen i Ringe d.19. oktober. Kl. 11-14 i Ringe, Kirsten sørger for sted (Stationen eller 3F), mens Lars beværter oplægsholderne. Kirsten sørger for frokosten. Kirsten kontakter Jytte, så hjemmesiden er opdateret mht. alle arrangementerne.

  7. Egeskov Marked. Der er bestilt og næsten betalt (Allan gør det), mens Thomas og Benny sætter op. Annemette bemander fredag og lørdag, mens Kirsten tager søndag. Thomas og Benny tager også ned. Annemette inviterer Victoria.

  8. Ingenting under evt.