Referat fra medlemsmøde 1.10.2020

Medlemsmøde d.1.10.2020 kl. 17-21

Rådhuset i Ringe

Til stede: Christian, Kirsten (ordstyrer), Alvin, Allan, Vibeke, Annemette, Kit, Morten (referent)

Inden selve mødet kom Christian med et oplæg, som handlede om en bedre skole. Med udgangspunkt i ændringen af formålsparagraffen i Folkeskolen af 2006, har vi i dag en systemisk skolen, som ikke befordrer dannelse. Vi snakkede konkrete idéer. Christian laver et skriftligt oplæg, som lægges til referatet. 

Vi diskuterede også sundhedsnoterne fra sidste møde. Enden blev, at vi hver især skriver noget til næste gang, som vi så sætter sammen til foldermateriale. 

På medlemsmøder blev Kirsten valgt til ordstyrer, Morten til referent. Sidste mødes referat blev godkendt. Ingen ny punkter. 

Morten orienterede om budgetaftalen. Vores bidrag handler om klima, og vi følger selvfølgelig udviklingen nøje for at se, om hensigten bliver fulgt. 

Morten gennemgik kommunalbestyrelsens dagsorden. Der er særligt fokus på ændringen af ledelsesstrukturen på dagtilbud og skoleområdet.

Vibeke gennemgik budgetforhandlingerne i regionen og grundene til, at vi ikke er med i budgettet i år. På regionernes generalforsamling har Vibeke været på talerstolen, med en del reaktioner til følge. Med en placering som nr. tre på listen satser hun på at blive førstesuppleant efter regionsrådsvalget. 

Allan præsenterede regnskabet, som så udmærket ud. Der mangler dog nogle posteringer, men vi er i plus med ca. 60.000 kr. 

Vi melder os ind i foreningen Sydfyns Fremtid, som er imod Als-Fyn fast forbindelse. 

Vi diskuterede forslag til årsmødet. 

De kommende møder blev gennemgået. 

Næste møde 4. november med deltagelse af Henning Hyllested. Kirsten finder ud af detaljerne og melder dem ud. 

Evt: Vi melder os som kaffesponsor i Idrætscenter Midtfyn.