Referat fra medlemsmøde 1.9.2020

Medlemsmøde, Ståby, d.1.9.2020. Kl. 17.00-20.30
Til stede: Kirsten, Helle, Vibeke, Morten
1. Budget Faaborg-Midtfyns kommune. Vi har fået en del penge fra staten, og skal derfor ikke
spare så meget i år, og derfor er forhandlingerne overvejende konstruktive. Morten foreslår at
EL går med, hvis vi har fordel af det / kan få indflydelse. Morten overvejer at indkalde til møde i
næste uge, for at drøfte evt. muligheder for at få indflydelse. Vores krav til budgettet er at der
skal afsættes en pulje til klima og miljø.
2. Morten orienterer om kommende punkter på kommunalbestyrelsens dagsorden.
3. Vibeke orienterer om Hovedudvalgets arbejde. Det har ikke været uden problemer.
4. Helle lægger op til en brainstorm om ideer til mulige politiske tiltag på sundhedsområdet. De
foreslåede idéer er:
-I kommunens institutioner rådhuset, vuggestuer, dagplejer, børnehave, skoler, SFO,
boinstitutioner: produceres økologisk, klimavenlig, ernæringsrigtig, økonomisk bæredygtig mad,
med stopmadspil, sæsonbetonet, læring dannelse i forhold til god smag, deltagelse, at lære at lave
sund velsmagende billig mad
-Boligen: bæredygtighed, hvordan kan man tænke sundhed ind i boliger, materialer, lys,
sundhedsfremme bolig. Lejeboliger som folk kan betale.
– gør det nemmere at komme ud og være sammen med andre. En gå ven.
– Polymeren som aktivitets sted, der kan inspirere andre.
– Cykelbus, gå bus til skolebørnene + kombineret med cykelstier. Stå på cykelbussen.
– styrke børns voksenvenner. Selvhjælp, ensomhed blandt børn.
– Uddannelse af sundhedsplejersker i konsekvenser af omskæring af drengebørn. Dialog med
jødiske og muslimske familier
– Børn og unges trivsel.
– Mennesker på botilbuds sundhed. Ugentligt bevægeprogram af
bevægelsespædagog/fysioterapeut. Inspiration til pædagoger som er der i dagligdagen.
– Indsats til unge med angst og depression. ungdomshus og grupper for unge, selvhjælpsgrupper.
– indsats, oplysning for unge og voksne, der er afhængig af computerspil, og støtte til partnere,
familier og forældre med unge der er afhængig af computerspil.
– Fleksibel indskoling og læring
– Udskyd pc’ anvendelse i skolen.
– Fritidstilbud til unge uden konkurrence
Vi genoptager diskussionen og forfiner idéerne på næste møde.
5. Vi vælger ikke at deltage i Klimamarchen lørdag d.5.9.
6. Evt. Der er housewarming i Svendborg d.11.9. kl. 17 i de ny lokaler i Møllergade.
7. Næste møde er den 1. oktober.