Referat fra Medlemsmøde 24. november 2017

Til stede: Lars, Allan, Jytte, Morten, Kirsten.

Afbud: Annemette, Rune, Hanne, Alvin.

1.Referat fra sidste møde godkendt.

2. Dagsorden godkendt.

2.Økonomi og valgkamp. Allan gennemgik økonomien. Allan har sendt regnskab til LO- sydfyn. Det er kommet tilbage. LO støtter ikke annoncekampagner. De støtter med 4300kr til aktiviteter. Vi sender nyt regnskab med aktiviteter.(Efterfølgende har LO-sydfyn godkendt regnskabet.)

3. Valgresultatet. Vi fik en tilbagegang i stemmer, men vi fastholdt vores mandat i kommunalbestyrelsen.

Vi diskuterede valgresultatet og vores valgkamp. Vi har alle gjort hvad vi kunne. Nu gælder det de næste 4år. Arbejde videre i kommunalbestyrelsen og opbygge afdelingen.

I regionsrådet fik EL 2 mandater valgt ind.

Vedr. regionsekretær:

Regionssekretærenes løn betales af afdelingerne. Da der er nogle afdelinger, der helt har mistet deres mandater, kan det blive svært at fastholde økonomien. Vi sender en hensigtserklæring, at vi fortsat vil betale 5000kr til stillingen, men at vi tager endelig beslutning ved næste ordinære møde.

4. Kommunale sager. Efter konstitueringen dd. har Morten fået sæde i arbejdsmarkedsudvalget og i kultur-og lokalsamfundsudvalget. Morten fortsætter i handicaprådet.

Morten tog sager op fra kommunalbestyrelsen. Integrationsøkonomioversigten. Vandløbsplanen. Drøftet.

5. Ideer til arrangementer i 2018. Arbejdsgrupper. Punktet tages op på næste møde.

6. Næste møde. 21.januar 2018.

Husk Lars Bennedbæk inviterer til Nytårs frokost 7.jan 2018. kl 13. Invitation med adr. kommer efter jul.

Rigtig god jul til alle. Tak for samarbejde i året der snart er gået. Kh Kirsten.