Referat fra medlemsmøde 4.3.2018

Medlemsmøde i Enhedslisten d.4.3.2018 i Korinth
Tilstede: Kirsten, Alvin, Annemette, Allan, Thomas, Lars, Jytte og Morten.
Jytte er mødeleder, Morten referent.
1. Referat godkendt.
2. Økonomien godkendt. Vi tildeler 3000 til SUF til konfliktstøtte i tilfælde af konflikt.
3. Siden sidst: Vi har fået en udmelding og en person, som har ønsket medlemskab, har ikke
opnået det.
4. Der har været regionsmedlemsmøde, hvor SUF holdt oplæg. Generalforsamlingen er under
opsejling, og der skal vælges kandidater til Folketinget. Sekretærerne er blevet ansat til 18
(Marianne) og 12 timer (Mathias) om ugen. Mathias varetager stadigvæk opgaverne på Fyn.
5. Der ligger et forslag fra centralt hold om ligelønsklausuler. Vi godkender, at forslaget i revideret
form sendes til KB. Der foreligger et forslag fra Maya Ryom om, at beløb sparet i en storkonflikt
beholdes i budgetområdet. Det sendes også videre i revideret form til KB. Vi sender et positivt
høringssvar til centralt hold ang. ELs forslag til en udligningsreform.
Morten orienterede videre om forhandlingerne på Chr.Borg om udligning, og om løbende
punkter på Økonomiudvalgets dagsorden.
6. Annemette, Thomas er delegerede, og Alvin er suppleant.
7. Lars og Thomas er valgt til delegeret til generalforsamling i Regionen d.8.4. Alvin er med som
gæst/suppleant.
8. Forslaget drøftedes. Drøftelsen mundede ud i, at dele af forslaget vandt fremme, mens en
anden del blev taget ud. Det blev vedtaget, at vi laver en generalforsamling, hvor der bliver
nedsat en bestyrelse. Den får til opgave at tage sig af løbende forretninger – nyhedsbreve,
økonomistyring, opfølgning på arrangementer og medlemspleje. Samtidig bliver bestyrelsen
baggrundsgruppe for vores folkevalgte.
Ved siden af bestyrelsen holdes medlemsmøder af almen politisk karakter. De kan afholdes
forskellige steder i kommunen, i samarbejde med andre afdelinger og med eksterne
oplægsholdere.
9. Generalforsamling d. 6. maj kl. 13 i Korinth.
Vi udsender en “pakke” til vores øvrige medlemmer med spørgeskema, kuglepen, badge og
en indkaldelse til generalforsamlingen. Der indkøbes ekstra kuglepenne (Allan) og laves
spørgeskema (Kirsten, Jytte og Hanne). Allan sender ud!
Allan arbejder videre med at arrangere en tur til Marstals solvarmeanlæg samt en tur til folketinget
med Rune Lund.
Kits forslag tages næste gang med deltagelse af Kit.
10. Næste møde: 10. april i Korinth kl. 18 – ca. 21. Allan serverer suppe.