Referat fra medlemsmøde 6. aug. 2017

Medlemsmøde søndag d. 6. august 2017

Sted: Sybillesvej 82, Korinth

Til stede: Allan, Lars, Alvin, Morten, Kirsten, Jytte, Hanne, Thomas, Annemette

Afbud: Rune

Gæst: Poul fra Esbjerg. Fredsaktivist.

Punkt.

1.

2.

3.

4. Godkendelse af referat. Spørgsmål til hjemmeside. Hjemmesiden er ved at være på plads. Detaljer blev diskuteret. Facebook side blev ligeledes diskuteret. Referat fra seneste møde, 28. juni 2017, godkendt.

5. Økonomi.

På nuværende tidspunkt ser kassebeholdningen fornuftig ud. Dog er alle pengene i dagens kassebeholdning budgetteret til efterårets valgkampagne. Når vi når december vil kassen være tom.

Kirsten vil derfor på denne baggrund, søge om støtte til efterårets valgkampagne, hos landsorganisationen.

I forbindelse med arrangementer ønsker vi i princippet at medlemmerne søger om godtgørelse for udgifter. Deraf kørsel, og andet. Uanset hvor lille et beløb det end måtte være. Ønsker man ikke at modtage pengene, kan de føres retur til vores lokale partikasse, og noteres som donation fra vedkommende.

6. Siden sidst.

Ørbæk marked. Thomas bringer videre at det har været en positiv oplevelse. Budcyklen især, var et hit hos en lille gruppe af unge, som tog en rundtur på markedet. Vores nye ”slogan” for budcyklen. Kør en runde for enhedslisten. Flyers kan medbringes i denne forbindelse.

7. Valgfolder

Nyt billede. Det gamle bliver photoshoppet, så Jytte kommer med på billedet. Lars vil blive nemt som regionsopstillet.

De fire øverste på listen vil hver især få et lille foto i folderen.

Visioner for partiet, i stedet for hvad man personligt vil arbejde for, skrives ind i folderen.

Fokus sættes blandt andet på skoler og institutioner.

En skole for alle”, hvor alle kan udvikle sig i hver deres retninger.

5. punkter i valgfolderen.

8. Valgkampen.

Kirsten meddeler at valgmøder sandsynligvis begynder i oktober.

Liste sendes ud.

Hver især går ind og tjekker hvad de kan og har lyst til. Skriv idéer og tanker ned.

Folderen kommer omkring 10. september.

Aviser. Vi har sagt ja til en annoncepakke i ugeaviserne, midtfynsposten, og Faaborg Ugeavis. Annoncepakken består af 4 annoncer. Den første blev brugt til annoncering af ”Hiroshima fredsaktion”.

Skriv at vi har annoncepakke, når vi skriver læserbreve til aviserne, så er der større sandsynlighed for at læserbrevene bliver bragt.

  • Husk den journalistiske trekant når vi skriver læserbreve.

Hanne vil, i forbindelse med valget, gerne bruges som sparringspartner, omkring dagtilbud.

Kandidatmøde: torsdag den 17. august 2017, klokken 19.00-21.00, Sybillesvej 82, Korinth.

Kandidaterne skal i de kommende dag fastlægge dagsorden. Send idéer til Kirsten.

Møde med SF d. 23. august 2017

Idéer til en dagsorden: Skoler, løn til pædagoger, kollektiv trafik. E-mail idé til Kirste

9. Kommunale sager.

Morten fortalte fra det kommende møde i Økonomiudvalget, at SF har taget initiativ til borgerdrevne forslag i kommunalbestyrelsen. Det støtter vi. Derudover er der spørgsmål om boligpolitik og målepunkter for udviklingen i FMK på dagsordenen. Vi er opmærksomme på, at der skal være spredning i boligmassen, så der også er billige boliger og ungdomsboliger til rådighed, og målepunkter har det med at føre til øget opmærksomhed på netop de målte parametre. Men i sig selv er fokuspunkterne gode nok. Der ligger en henvendelse om, at FMK på pædagogområdet har et efterslæb på lønnen, det må vi se, om vi kan få med i budgetforhandlingerne – eller i vores eget forslag!

10. Kommende møder: 20. august, generalforsamling i regionen i Middelfart. Kirsten og Thomas og Kirsten er delegerede. Alvin er suppleant.

Næste møde: Søndag den 3. september klokken 13. Sybillesvej 82, Korinth.

11. Event

Egeskov Marked. 16-17 september 2017. Vi har en plads.

Sidste aften i august 2017, Open by Night i Ringe, Thomas kontakter handelstandsforeningen, om vi kan stille en stand op.