Referat fra medlemsmøde d. 10.4.18

Medlemsmøde d. 10.4.18 kl. 18.30

I Korinth. Til stede: Annemette, Kirsten, Alvin, Thomas, Allan, Lars, Morten og regionssekretær Mathias Jæger.

1. Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomien og regnskabet godkendt.
3. Siden sidst. Den tilstundende konflikt giver mulighed for aktivisme. Kirsten har materialer, og Morten tegner sig for en eftermiddag med uddeling. Der er flere arrangementer centralt, som vi har mulighed for at deltage i. Thomas deltager i stormøde om OK18. Allan har ventet med at arrangere turen til Ærø, indtil vi har drøftet vores fremgangsmåde. Kirsten har deltaget i et træf for små afdelinger med et blandet indtryk. Lars fortæller fra regionen, at han er genvalgt til bestyrelsen, og regionen fortsætter med at forsøge at styrke de små afdelinger/kystkommunerne, som ikke har det nemt. Det bliver fortalt, at Morten Pabst fra Assensafdelingen vil forsøge at koordinere et initiativ med større, samlende arrangementer for flere afdelinger. Det drøftede vi, og var enige om at bakke op som det nu kan lade sig gøre. Svendborgafdelingen efterlyser hjælp og opbakning til Demokratifestivalen.
4. Afdelingens fremtid – fremrykket. Lars indleder og konstaterer, at vi står et svært sted. Han har forsøgt at afdække, hvad der holder de unge fra at involvere sig. De fleste engagerer sig kortvarigt i forbindelse med en problemstilling. Et begreb som “tidsånd” kan dække over fænomenet, hvor yngre ikke er aktive for andre, mens de gamle holder fast i deres position. Til dels, fordi der ikke er afløsere i sigte. En arbejdsform til kontakt med yngre kan være spørgsmål om konkrete problemstillinger, hvor svaret er at melde sig ind. Lars præsenterer en stribe skarpe spørgsmål til diskussion af idéen. En anden idé er en udsendelse på P1 med deltagelse af fx Victoria. Mathias har et analyseredskab, som vi ser frem til at bruge. En partifestival rettet mod unge er også en mulighed – vi kunne jo bruge Demokratifestivalen til det? Vi tog en debat om mål og midler og ordet gik rundt. Drøftelsen mundede ud i, at vi gør det udmærket, men ikke har fundet koden til at knække en trend – faldende medlemstal. Så vi skal ikke have stress, men være opmærksomme på vores muligheder. Økonomisk og ift. vores mandat i kommunalbestyrelsen har vi råd til at tage det, som det kommer.
5. Morten orienterede om arbejdet i kommunalbestyrelsen med vægten på aktuelle politikker, temaer, som vi kan rejse og vores mulighed for at komme i offentligheden efter sidste måneds succes med Kirsten som frontfigur for vores forslag. Af ny temaer nævnes forslag til minus-indkøb af Vestbred-varer og et dialogmøde i kommunalbestyrelsen om Økologi i vore kommunale institutioner.
6. Indkomne forslag: Kirsten følger op på abonnementet på Arbejderen. Støtte til Oxfam kommer på mødet som forslag næste gang.
7. Evt: Pengene til Regionen er ikke sendt endnu. Alvin er hjemmesideansvarlig indtil videre; Kirsten kontakter Sten Selvejer, om han kunne have lyst.
8. Næste møde er den stiftende generalforsamling d.6. maj kl. 13 hos Allan i Korinth. Thomas rejser spørgsmålet, om vi skal have campingvognen på gaden igen. Thomas laver et oplæg til næste møde. Svendborg holder 1.maj-fest om aftenen på Harders om aftenen, og vi er velkomne! Næste gang snakker vi også om Mortens partiskat.