Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten hos Kirsten og Kurt d.28.5.2017

Tilstede: Kirsten, Kurt, Annemette, Jytte, Kim, Lars, Thomas, Morten (referent) og Bo Basbøll fra Holbæk/Enhedslistens Kulturudvalg. som gæst under først punkt.

Spisning og sang.

13.30 Oplæg ved Bo. Bo indledte med en kort præsentation af Enhedslistens Kulturudvalg, som dækker Kulturministeriets resortområde. Der er altså tale om mange forskellige små og store emner, herunder det kommende medieforlig og, ikke mindst, kommunalvalget til november. Bos fokus var på det kommunale, og diskussionen udspillede sig deromkring. I sammenligningen med Holbæk var der meget godt i FMK, f.eks. Den kulturelle Rygsæk og Spektaklet, men også bibliotekets bemanding. Diskussionen om mulighederne i valgkampen var god.

15.00 Referat godkendt. Velfærdsalliancen er vel afholdt, men uden videre bevågenhed. Mortens punkt på ØU gav en interessant diskussion.

15.15 Regnskabet for maj er godkendt.

15.30 Forslag til deltagelse på Ørbæk og Egeskov Marked er principielt vedtaget. Det praktiske undersøger Thomas til næste gang og tilmelder os, hvis det er relevant. Kirsten vil sørge for at holde materialebeholdning komplet, så vi fører kampagne konstant.
Vi er principielt for, at man kan deltage helt eller delvis på medlemsmøderne via Skype eller lignende.

Annemette arbejder videre med Skypeløsningen. Vi er enige om, at annoncering er en god ide – men ikke om, hvor meget. Kirsten sætter et forslag sammen til næste gang. Vi får én ud fra hovedbestyrelsen til at sætte os ind i den parlamentariske strategi.

16.00 Referat fra Årsmødet. Alle havde en god tur. Vi stemte mod det centrale forslag om feminisme, som dog blev vedtaget. Vi debatterede praksissen med, at hovedbestyrelsen kommenterer alle forslag, så det ensretter linjen meget.

16.05 Morten fortæller, at processen omkring signaturprojekter ikke er tilfredsstillende. Det samme gør sig gældende omkring projekt “Fremtidens Skole”. Der er en kort debat om Skullerudsholm og udvidelsen af Rynkeby Foods.

16.25 Der mangler enkelte input til folderen. Der er frist d.1. juli, så Morten hanker op i dem, som mangler og får skrevet det ind.

16.30 Jytte har meldt sig til hjemmesidekursus. Thomas deltager også. Vi venter lidt med at finde ud af, om vi skal have ny plader til plakater – der er stemning for at genbruge de gamle.

Næste møde: 28.06.2017 kl. 17.00. Sted meddeles senere.