Referat fra medlemsmøde og temaaften 3. december 2020

 Tid og sted:  Torsdag den 3.december Kl 18.00-21.00.

 Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44. 5600- Faaborg. I køkkenet.

Dagsorden:
18.00- 20.00 Temaaften om handicap.
Vi har inviteret DHs lokalformand, Pia Pedersen, til en aften om handicap. Hvad vil det sige at have et handicap? Hvad bliver der gjort for at afhjælpe handicaps, og hvad kunne man gøre? Pia kommer med et kort oplæg, og så bruger vi tiden sammen, på at diskutere og blive klogere på handicap og handicappolitik.
 Arrangementet er et i rækken af møder, som skal give stof til et valggrundlag til næste års kommunalvalg.
20.15-21.00. Medlemsmøde.
Dagsorden sendes ud kort før mødet.
Denne gang har vi valgt at mødes. Vi overholder coronareglerne og samles 10 personer. Det er derfor først til mølle, så tildmelding TAK. Vi prøver at  gøre det muligt at koble til mødet  digitalt.
Der vil være mad. Tilmelding til Kirsten på sms nr: 30430583.
Referat fra mødet.
Til stede: Morten, Vibeke, Annemette, Kirsten, Alvin, Kit. Gæst: Pia Pedersen. DH.
Fraværende med afbud: Allan.
Pia holdt et oplæg om handicappolitikken her i kommunen: Her noget af det . Både fra Pias oplæg og fra debatten:
Det er vigtigt at have fokus på barrierer både på arbejdsmarkedet og på tilgængelighed.  Vi skal have fokus på unge med Psykiske diagnoser. Ministermål hedder flere i arbejde. Det er en kamp for ydelser og retssikkerhed. Hvem sikrer at retssikkerheden overholdes. Der må være vilje til handling fra myndigheds personer. Opfyldelse af måltal og økonomi må ALDRIG TILSIDESÆTTE JURAEN.
Efter at amterne blev nedlagt er der sket et skred i den offentlige sektor. Omgørelsesprocent for børnesager i vores kommune er 63 prc. Det ligger ca midt i, hvad det er på landsplan.
Hjemtagelser af udlagte sager er dyrt, for både dem det går ud over og for kommunen. Ofte er det dyre sager fra regionen, men der e ringen mellemkommunal finansiering mellem region og kommune. Der er brug for jobtilbud til handicappede, og brug for støtte. Så man ikke ryger ud igen så snart der er et problem. Det er muligt at sætte førtidspensionen på pause. Psykiatrien har konsulenter til at støtte og finde jobs. Og yde hjælp til jobsøgning. Mikrofleksjobs og KLAP-jobs? Der er brug for tungt skyts for at forandre, der skal trylles, så oplevelsen “kommunen er (ikke) der hvor vi kan få hjælp ” skal forandres. Der skal arbejdes med etiske spilleregler, det faglige arbejde skal være højt, og der skal være en smidig dialog med borgerne.
Kl. 20.00. Medlemsmøde. Kirsten har taget en ringerunde for at motivere flere medlemmer til aktivitet i perioden op til valget 16.nov. Det fortsætter. Meld gerne til Kirsten hvis I har noget.
Debatten om vores folder fortsatte og vi skal i gang med skriveprocessen. Kirsten er tovholder.
Kommunale sager: Morten gennemgik dagsorden og beder om kommentarer især til punkt 374 vedr. dagplejens organisering. Find på FMK hjemmeside under politik.
Kommende møder: Line Barfod. Socialøkonomiske virksomheder den 21.jan. 21.
Generalforsamling 29. februar 21.
referant Kirsten