Referat fra Stiftende generalforsamling 6. maj

Stiftende generalforsamling i Enhedslisten Faaborg-Midtfyn, d.6. maj 2018, Sybillesvej 82, Korinth. Til stede: Alvin, Kit, Allan, Lars, Vibeke, Kirsten og Morten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent: Kirsten er dirigent, og Morten referent.

  2. Dagsordenen er godkendt.

  3. Debat og godkendelse af vedtægter: §1 ændres fra “foreningens”… til “afdelingens”. §3.1 rettes redaktionelt. §3.2 tilføjes: “I særlige tilfælde kan Enhedslistens forretningsudvalg træffe afgørelse om nedsættelse af kontingentet”. Allan foreslår en ændring af mødestrukturen, så der i udgangspunktet hvert andet måned er medlemsmøde, hvert anden måned er der kun bestyrelsesmøde. Lars mener, at der bør være plads til baggrundsarbejde ift. kommunalbestyrelsesarbejdet hver måned, altså at bestyrelsen mødes hver måned. Vibeke holder på, at der skal være en større opbakning til kommunalbestyrelsesmedlemmet. Kit mener, at den debatformen nu er god – Morten slår fast, at de generelle debatter er velegnede til at forme kommunalbestyrelsesarbejdet. Diskussionen går derefter på, hvordan mødestrukturen skal være, og hvad baggrundsgruppearbejdet vil sige – og at det vil blive bestyrelsens opgave, tillige med udformningen af medlemsmøderne. Vi enes om at prøve Allans forslag af. § 5.1 rettes til “Bestyrelsen består af tre medlemmer”. § 6.3 tilrettes: “..generalforsamlingen, bestyrelsen og medlemsmødet…§ 7 tilrettes, så “underskriver” rettes til “godkender”.

  4. Valg til afdelingsbestyrelsen: De fremmødte fik hver to stemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer. Det aftales, at de næstfølgende bliver suppleanter. Af de fremmødte er Lars, Kit, Morten og Allan ikke på valg, de to sidstnævnte indgår naturligt i bestyrelsens arbejde, Allan som født medlem i sin egenskab af kasserer. Resultatet blev: Kirsten og Vibeke er valgt til bestyrelsen, som dermed består af Allan, Kirsten og Vibeke, mens Lars er godkendt som revisor. Suppleanter i tilfældig orden er Thomas og Alvin. Bestyrelsen konstituerer sig med Kirsten som formand/kontaktperson, Vibeke som næstformand. Bestyrelsen modtog bifald efter valget!

  5. Suppleanter: Afviklet under pkt. 5

  6. Lars har tilbudt sig og er godkendt som revisor under pkt. 4.

  7. Evt. Morten fortæller om det kommunale, Vibeke får ros for sin indsats i budgetforhandlingerne og det efterfølgende resultat for Ærø, Morten gør opmærksom på vores budgetforslag om gratis medlemsskab til unge, som nu er ude i medierne, Lars nævner Velfærdsalliancens aktionsdag d.17. maj (men vi foretager os ikke noget i den anledning), Morten nævner Økodagene i Vejle d.9.-10. maj og Folkemødet, hvortil EL-regionen sender et hold, men der er stadig mulighed for lokalafdelingens medlemmer for at komme for vores regning. Palæstina-initiativet drøftes, Kirsten går videre med kontakten til Gyvel og planerne.

Mødet sluttede kl. 15.30 i god ro og orden.